Velikonoční přání

Velikonoční přání

Jestliže kdo žízní, 

ať přijde ke Mně a pije!

Kdo věří ve Mne, 

„proudy živé vody

poplynou z jeho nitra“, 

jak praví Písmo.


(Jan 7, 37-38)

Kéž Vám Zmrtvýchvstalý Pán daruje svého Ducha,

 

abyste v Jeho světle 

poznávali hloubku milosrdné lásky nebeského Otce,

 která se nejplněji zjevila  v Ježíšově oběti na kříži,

 

abyste v Jeho moci prožívali svůj život

ve svobodě Božích dětí,

v hlubokém a důvěrném přátelství s Ježíšem,

které je zdrojem pravého pokoje a vnitřní radosti,

 

abyste Jím naplněni následovali Ježíše cestou lásky, 

která je cestou návratu domů,

do Otcova Srdce a Jeho milující náruče.

 

To Vám o letošních Velikonocích přejí

a na přímluvu Neposkvrněného Srdce Panny Marie vyprošují

 

sestry alžbětinky z Jablunkova