Ohlášky – Slavnost Zmrtvýchvstání Páně

Ohlášky – Slavnost Zmrtvýchvstání Páně

Zítra je Pondělí v Oktávu velikonočním, Mše sv. v našem kostele v 6:00 a 9:00 hod.

Adorace Nejsvětější Svátosti s příležitostí ke sv. zpovědi bude v našem kostele jako obvykle v úterý od 17:00 hodin a v 18:00 hod. bude mše svatá s nešporami.

Příští neděli je svátek Božího Milosrdenství. V kapli Domova sv. Alžběty je to poutní slavnost. Slavení tohoto svátku začneme už v sobotu slavnostní Mši sv. v kapli domova v 16:30 hod. a adorací Nejsvětější Svátosti Oltářní po celou noc. V neděli kromě Mší svatých v kostele bude ještě odpoledne v 15:00 hod. slavnostní Mše sv. v kapli domova. Srdečně zveme.

Informujeme, že od příští neděle bude opět v provozu kavárnička Kána. Prosíme o přihlášení se dobrovolníků k obsluhování a uklízení. Děkujeme.

Mešní intence

Neděle17.4.SLAVNOST ZMRTVÝCHVSTÁNÍ PÁNĚ
 6:00Za všechny zemřelé z rodiny a o Boží pomoc a ochranu Panny Marie pro živou rodinu
   
 9:00Z podziękowaniem Panu Bogu za 30 lat małżeństwa z prośbą o Boże błogosławieństwo dla całej rodziny
   
Pondělí18.4.PONDĚLÍ V OKTÁVU VELIKONOČNÍM
 6:00Za všechny živé a zemřelé dobrodince našeho kostela, kláštera sester alžbětinek a Domova sv. Alžběty
   
 9:00Za + małżonkę Anielkę, wszystkich zmarłych z rodziny oraz o Boże błogosławieństwo i Dary Ducha Św. dla żyjącej rodziny
   
Wtorek19.4.WTOREK W OKTAWIE WIELKANOCY
 18:00W Int. Róży bł. Bronisławy i św. Józefa: O Boże błogosławieństwo dla naszych rodzin za wstawiennictwem św. Józefa oraz o pokój w świecie za wstawiennictwem Panny Marii, Królowej pokoju, za wszystkie ofiary wojny i o wolność dla Ukrainy.
   
Środa20.4.ŚRODA W OKTAWIE WIELKANOCY
 6:00Z podziękowaniem Panu Bogu za uzdrowienie ciężko chorego męża
   
Čtvrtek21.4.ČTVRTEK VELIKONOČNÍ
 6:00Za zemřelého Stanislava a Annu Trombikovy, o dary Ducha Svatého pro živou rodinu
   
Piątek22.4.PIĄTEK W OKTAWIE WIELKANOCY
 6:00Za wszystkich zmarłych z rodziny, o potrzebne łaski, Dary Ducha Św. i opiekę Matki Bożej dla żyjącej rodziny
   
Sobota23.4.SOBOTA W OKTAWIE WIELKANOCY
 6:00W intencji s. Vojtěchy z podziękowaniem Panu Bogu za wszystkie otrzymane dary i łaski
   
Neděle24.4.2.NEDĚLE VELIKONOČNÍ (BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ)
 6:00Ke cti Božího Milosrdenství, aby se co nejvíce duší přiblížilo k tomuto zdroji milostí, i kdyby jejich hříchy byly sebevětší
   
 9:00O radość wieczną dla zmarłych Emila i Zuzanny Bazgier oraz o miłość i pokój w rodzinie