Ohlášky 2. neděle postní

Ohlášky 2. neděle postní

Dnes v 15:00 hod. bude v našem kostele pobožnost křížové cesty.

 

Adorace Nejsvětější svátosti oltářní s příležitostí ke sv. zpovědi bude v našem kostele v úterý od 17:00 hod. a v 18:00 hod. bude mše svatá s nešporami.

 V sobotu začíná v našem kostele 9-denní novéna ke cti sv. Josefa. V týdnu – kromě pátku – se budeme modlit novénu v 17:40 hod. a v 18:00 hod. bude mše sv. V pátek bude novéna před křížovou cestou a mši sv. ve 14:40 hod. V neděli se také pomodlíme novénu před odpolední postní pobožností ve 14:40 hod.

Všechny vás zveme v postní době k účasti na pobožnostech křížových cest a Gorzkich żali. V tomto týdnu našem kostele v pátek v 15:00 hod. bude křížová cesta a potom mše sv. česky. Příští neděli v 15:00 hod. pobožnost Gorzkich żali.

Mešní intence

Neděle5. 3.2. NEDĚLE POSTNÍ
 6:00Za zemřelou Annu Czepczorovou a za duše v očistci
   
 9:00O Pomoc Bożą i Dary Ducha Św. przy egzaminach i Boże Błogosławieństwo i żywą wiarę dla całej rodziny
   
Pondělí6. 3. 
 6:00Za zemřelého bratra Jana a zemřelé rodiče
   
Wtorek7. 3. 
 18:00W Int. Róży św. Teresy i MB Licheńskiej: O miłość, jedność i uzdrowienie relacji w naszych rodzinach i małżeństwach, o nowe powołania kapłańskie, zakonne i misyjne, o Dary Ducha Św. dla kapłanów i zakonników i o dobry wybór biskupa dla naszej diecezji
   
Środa8. 3. 
 6:00Za żyjących i zmarłych z rodziny Brychowej, Siudowej, Mynarzowej i z podziękowaniem św. Józefowi za jego pomoc i opiekę nad nami.
   
Čtvrtek9. 3. 
 6:00Za duše trpící v očistci a o Boží požehnání a ochranu Panny Marie pro živou rodinu
   
Piątek10. 3. 
 6:00Do Bożego Miłosierdzia z prośbą o zdrowie dla Katarzyny i Eugenii
   
 15:00O potřebné milosti pro kněze Dominika
   
Sobota11. 3.Nowenna do św. Józefa
 6:00Za dusze zmarłych rodziców Klimek i Jochymek oraz o Boże Błogosławieństwo dla żyjącej rodziny
   
 18:00Z podziękowaniem Panu Bogu za dar życia i otrzymane dobrodziejstwa z prośbą o wszystkie potrzebne łaski do zbawienia, Dary Ducha Św. i opiekę Matki Bożej
   
Neděle12. 3.3. NEDĚLE POSTNÍ
 6:00O radost věčnou pro zemřelého tatínka i maminku a o Boží požehnání pro žijící rodinu
   
 9:00Za + rodziców Józefa I Teresę Baselides