Ohlášky 7. neděle v mezidobí

Ohlášky 7. neděle v mezidobí

Adorace Nejsvětější svátosti oltářní s příležitostí ke sv. zpovědi bude v našem kostele v úterý od 17:00 hod. a v 18:00 hod. bude mše svatá s nešporami. Po mši sv. bude pobožnost k Nejdražší Krvi Kristově.

Na Popeleční středu začíná doba postní. Mše sv. s udělováním popelce v našem kostele bude v 6:00 hod.

Všechny vás zveme v postní době k účasti na pobožnostech křížových cest a gorzkich żali. V tomto týdnu našem kostele v pátek v 15:00 hod. bude křížová cesta a potom mše sv. česky. Příští neděli v 15:00 hod. bude pobožnost gorzkich żali s postním kázáním.

Mešní intence

Neděle19. 2.7. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
 6:00Za zemřelého otce Hyacinta Supienia
   
 9:00Za zmarłych Jana i Helenę Wacławków, zmarłą siostrę i szwagra oraz o Błogosławieństwo Boże i opiekę Matki Bożej dla żyjącej rodziny
   
Pondělí20. 2. 
 6:00Na úmysly sestry Hyacinty a na poděkování za dar povolání k zasvěcenému životu s prosbou o milost věrnosti a vytrvalosti v lásce až do smrti
   
Wtorek21. 2. 
 18:00W Int Róży bł. Bronisławy i św. Józefa: Za wszystkich chorych z naszych rodzin i wspólnoty, za ofiary katastrof i wojen oraz o jedność chrześcijan i pokój w świecie
   
Środa22. 2.Środa Popielcowa
 6:00O radość wieczną dla zmarłej Wandy i Stefana Szonskich
   
Čtvrtek23. 2. 
 6:00Na poděkování za dar života pravnuka Matyáše
   
Piątek24. 2. 
 6:00O nawrócenie rodziny i żywą wiarę
   
 15:00Za zemřelého Jana Kantora, zemřelé rodiče z obou stran a o Boží požehnání pro živou rodinu
   
Sobota25. 2. 
 6:00O przywrócenie roli mężczyzn jako obrońców kobiet i rodzin oraz o ochronę dzieci nienarodzonych
   
Neděle26. 2.1. NEDĚLE POSTNÍ
 6:00O nová povolání do kláštera sester alžbětinek na přímluvu sv. Anny
   
 9:00W Int. p. Bury