Modlitební Jericho za Ukrajinu a mír ve světě

Modlitební Jericho za Ukrajinu a mír ve světě

Když Izraelité vstoupili do Země Zaslíbené, museli dobýt město Jericho. Bůh jin přikázal obcházet město a hrát na polnice píseň chvály, díky tomu se hradby zhroutily. Volejme i my společně, vytrvale a trpělivě k Pánu Bohu s vírou, že se zhroutí hradby zla a zvítězí Bůh.

Srdečně Vás zveme k modlitbě za ukončení války na Ukrajině

a za mír na celém světě.

Modlitební Jericho

bude v klášterním kostele sester Alžbětinek v Jablunkově

v pátek 11. 3. 2022

14:40   Novéna ke sv. Josefovi (2. den)

15:00   Křížová cesta

15:30   Mše svatá

16:15   Výstav Nejsvětější Svátosti

             Korunka k Božímu Milosrdenství

16:30   Růžencové JERICHO

18:00   Pobožnost k Nejdražší Krvi Kristově

19:00   Ukončení svátostným požehnáním

V sobotu 12. 3. 2022 Vás zveme na kajícnou pouť do Salajky

13:00   vycházíme od farního kostela v Jablunkově  

 

 

Živé vysílání: