Bohoslužby v kapli Božího Milosrdenství Domov sv. Alžběty

Úterý         6:00            mše sv.               

Středa   9:00-11:00   adorace              

Sobota      16:30           mše sv.             (s nedělní platností)

 

Mše svaté jsou v liché týdny česky, v sudé týdny polsky.

V měsíci květnu a říjnu mše svaté v sobotu nejsou v kapli, ale v kostele.    

Kaple Božího Milosrdenství

 

Přístup do kaple: hl. vchodem do domova (2. patro) nebo bezbariérovým vstupem z jihovýchodní strany přístavby