Bohoslužby v kapli Božího Milosrdenství Domov sv. Alžběty

Úterý         6:00            mše sv.               

Středa   9:30-11:00   adorace              

 

Mše svaté jsou v liché týdny česky, v sudé týdny polsky.

 

Kaple Božího Milosrdenství

 

Přístup do kaple: hl. vchodem do domova (2. patro) nebo bezbariérovým vstupem z jihovýchodní strany přístavby