Ze života - fotogalerie - r. 2007

Textové pole: Ze života - fotogalerie
Textové pole: Hlavní stránka
Textové pole: Řeholní život
Textové pole: Patronové
Textové pole: Kostel sv. Josefa
Textové pole: Domov pro seniory
Textové pole:    Rodinné setkání
V neděli 22. dubna jsme v rámci oslav 800. výročí narození naší patronky sv. Alžběty Uherské pozvali své rodiče a příbuzné na reprízu divadelního představení „Lotrando a Zubejda“, které jsme už dříve zahráli našim klientům. Pro tento den se z Olomouckého konviktu uvolnili také tři studenti, kteří s námi divadlo nacvičili. Snahou sv. Alžběty bylo „činit druhé radostnými“. Máme dojem, že se to i nám tuto neděli podařilo.
Fotogalerie
Vloženo 13. 6. 2007
Textové pole:    Návštěva z Neuburgu
Několik červencových dnů u nás strávily 2 spolusestry z německého Neuburgu spolu s manžely Majerovými. V předvečer jejich odjezdu jsme připravily program na rozloučenou. Radostnou atmosféru ještě znásobilo úsilí zdolat jazykovou bariéru.

Vloženo 13. 7. 2007
Textové pole:    Sklizeň
Vrcholí letní sezona sběru zahradních plodů, houbařská horečka se nevyhla ani našemu klášteru... 

Aktualizováno 13. 9. 2007
Textové pole:    Oprava kostela
Od 30. dubna do 31. července byl náš klášterní kostel sv. Josefa v rekonstrukci. Jak práce probíhaly, můžete shlédnout v této fotogalerii. 
Fotogalerie
Aktualizováno 13. 8. 2007
Textové pole:    Posvěcení nového oltáře
Ve středu 1. srpna - v předvečer slavnosti Panny Marie Andělské z Porcinkule — při slavnostní mši svaté v 17 hodin posvětil ostravsko-opavský biskup Mons. František Václav Lobkowicz v našem obnoveném klášterním kostele sv. Josefa nový kamenný obětní stůl.
Fotogalerie
Vloženo 13. 8. 2007
Textové pole:    Divadelní představení o sv. Alžbětě
Ve středu 1. srpna jsme se po slavnostní bohoslužbě přesunuli do farního kostela. Na programu bylo divadelní představení na způsob muzikálu s filmovými prvky, které pod vedením s. M. Judyty a Lucky Szotkowské připravila jablunkovská mládež. Jeho účelem bylo přiblížit život a odkaz sv. Alžběty Uherské, hlavní patronky našeho řádu, u příležitosti oslav 800. výročí jejího narození.

Fotogalerie
Vloženo 13. 8. 2007
Textové pole:    Slavnost Porcinkule
Ve čtvrtek 2. srpna na slavnost Panny Marie Andělské z Porcinkule se konala hlavní pouť. Zavítalo zde velké množství poutníků, aby načerpali ze štědré pokladnice Božích milostí. Mše svaté v 9.30 a 11.00 hodin celebroval O. biskup František Václav. V tomto dni jsme také oslavili 75. výročí posvěcení našeho kostela.
Fotogalerie
Vloženo 13. 8. 2007
Textové pole:    Duchovní obnova pro dívky
Od 20. do 24. srpna 2007 probíhala v prostorách našeho kláštera duchovní obnova pro dívky. Letos ji vedl O. Vítězslav Řehulka a s. Judyta se s. Laurencií. Účastnilo se jí 11 dívek, takže vytvořily „Víťovu jedenáctku“. 
Fotogalerie
Vloženo 13. 9. 2007
Textové pole:    Sesterská setkání v Bratislavě, Cieszynie a Brně
Naše sestry se účastnily oslav 800. výročí narození naší hlavní patronky pořádaných v červenci sestrami alžbětinkami z Bratislavy a Cieszyna (PL) a v srpnu sestrami alžbětinkami z Brna.
Fotogalerie
Vloženo 13. 9. 2007
Textové pole:    Trnávka 2007
Schola, která se podílí na zkrášlení bohoslužeb v našem klášterním kostele, trávila letos společně se s. Anežkou a s. Kateřinou několik prázdninových dnů v neobydlené faře v Trnávce.
Fotogalerie
Vloženo 13. 9. 2007
Textové pole:    Návštěva otců misionářů
V srpnu a na začátku září navštívili náš klášter otcové františkáni působící na misiích — O. Zbigniew Kusy OFM ze Středoafrické republiky a O. Eugeniusz Kantor OFM z Bolívie, kteří nám znovu přiblížili svou činnost v těchto misijních oblastech.
Fotogalerie
Vloženo 13. 9. 2007
Textové pole:    Den otevřených dveří
V sobotu 20. října 2007 se konal den otevřených dveří v Domově sv. Alžběty. Jak akce probíhala se můžete dočíst a prohlédnout na stránkách domova.
Textové pole:    Zakončení roku sv. Alžběty
V sobotu 17. listopadu jsme slavnostní mši sv. v 18 hodin, kterou sloužil O. Eligiusz OFM, zakončili rok sv. Alžběty. Před mší sv. v 17.30 měl své místo koncert polského chrámového sboru.
Fotogalerie
Vloženo 13. 12. 2007
Textové pole:    Mikulášská nadílka
Příchod nové čekatelky je v našem klášteře tradičně spojen s dárky, které připravujeme jedna druhé pro radost u příležitosti sv. Mikuláše, který za svého života proslul svou dobročinností. Losování sestřičky, kterou máme obdarovat je anonymní. A pak už dáme prostor své fantazii...
Fotogalerie
Vloženo 13. 12. 2007
Textové pole:  nahoru 
Textové pole: Historie