Textové pole: Historie

Ze života - fotogalerie - r. 2018

Textové pole: Ze života - fotogalerie
Textové pole: Hlavní stránka
Textové pole: Domov sv. Alžběty
Textové pole: Kostel sv. Josefa
Textové pole: Patronové
Textové pole: Řeholní život
Textové pole: Tři Králové
I letos se u nás koledování událo celkem třikrát, nejprve u sester, pak s dětmi u příležitosti Tříkrálové sbírky vyhlášené Charitou a pak také ve ztvárnění sester a o. Henryka. Naši obyvatelé všechny tříkrálové návštěvy s radostí vítali a byli štědří. Také zůstala ještě pár dní sváteční vůně kadidla. Kéž písmena C+M+B, jimiž byly označeny dveře našich pokojů: „Christus Mansionem Benedicat! Kristus ať žehná tomuto domu!“ zůstanou napsaná na dveřích srdce každého z nás.
Fotogalerie
 Vloženo 15. 3. 2018
Textové pole: Postní doba a dvě svědectví z našeho domova
Přijetím popelce začala naše letošní příprava na Velikonoce. Jistě každý z nás si dal nějaké předsevzetí. Je to čas, kdy se máme intenzivněji setkat s Bohem a podívat se na to, co pro nás udělal, setkat se s Jeho pohledem, s Jeho ranami, podívat se Jeho očima na náš život. Skutečně žiji s vědomím, že Bůh se pro mě stal člověkem, pro mě žil, umíral a zemřel za mě? Slova půst, almužna a modlitba ve spojení s Božím činem lásky už nezní tak stroze a přísně…
Druhou postní neděli měl o. Jan Bosco postní kázání při pobožnosti „Gorzkie Żale“ ve znamení paměti na poslední hodinu našeho života na této zemi, také Pán Ježíš prožíval na kříži agónii a zůstane s námi i v té naší, proto přikládám dva pěkné a skutečné příběhy spojené s umíráním v našem domově. šťastná. 	Více
Textové pole: Koncert chrámového sboru z Březolup
V březnu se sestry řidičky, z nichž jedna je dirigentkou a druhá hraje na housle, vydaly se sborem „Gaudeamus“ na cestu do Březolup, kde při odpoledním koncertě předvedli Dvořákovo oratorium Stabat Mater. Na oplátku přijeli zpěváci březolupského chrámového sboru do Jablunkova a svými zpěvy ozvláštnili bohoslužbu v neděli 15. dubna. Jejich vystoupení vyvrcholilo po mši sv. koncertem chrámových písní. Za krásný hudební zážitek moc děkujeme.
Fotogalerie
 Vloženo 23. 7. 2018
Textové pole: Jarní pěší pouť do Salajky
První květnovou neděli už tradičně vyrážíme pěšky na pouť do Salajky, kde se slaví připomínka nalezení svatého Kříže a můžeme si vyprosit ve zdejším kostele další milosti a požehnání. Klienti, kteří se chtěli pouti zúčastnit, jeli do Salajky červeným Tranzitem, který stále dobře slouží. 
Fotogalerie
 Vloženo 23. 7. 2018
Textové pole: Velikonoční výzdoba
Ve fotogalerii si můžete prohlédnout letošní velikonoční výzdobu. Na její tvorbě pod taktovkou sestry Marty se opět podíleli klienti a dobrovolníci: pan Bohuslav, paní Marta, paní Teresa, manželé Szkanderovi a jiní.
Fotogalerie
 Vloženo 23. 7. 2018
Textové pole: Velikonoce v našem kostele
Možná jste se slavení velikonoc u nás zúčastnili osobně, možná jen zpovzdálí sledujete, co se u nás děje. Jak jsme u nás prožívali Svatý týden, a samotné Vzkříšení, můžete vidět na fotografiích.
Fotogalerie
 Vloženo 23. 7. 2018
Textové pole: Slavnost Božího Těla
Letošní Slavnost Božího Těla jsme jako i minulé tři roky chtěli prožít slavnostně, připravily jsme proto spolu se zaměstnanci a klienty našeho domova 4 oltáře, na nichž jsme mohli při průvodu uctít Pána Ježíše ukrytého v Nejsvětější Svátosti, který požehnal na všechny světové strany. Doprovázeli jsme Eucharistického Krista zpěvem písní, družičky před Ním sypaly květiny a chlapci zvonili na Jeho počest.
Fotogalerie
 Vloženo 23. 7. 2018
Textové pole: Přednáška Kateřiny Lachmanové
Co nám brání v usmíření a jak nalézt svobodu v odpuštění nám ve své přednášce v neděli 27. května přiblížila známá exercitátorka a autorka duchovní literatury ThD. Kateřina Lachmanová. Spolu s ředitelem knihkupectví v Opavě nám také nabídli ke koupi řadu publikací, které vydalo Karmelitánské nakladatelství.
Fotogalerie
 Vloženo 23. 7. 2018
Textové pole: Posvěcení sochy Panny Marie Fatimské
Zakončení měsíce máje a májových pobožností letos bylo trochu netradiční. Otcové františkáni nás pozvali k nim do kláštera na ul. Velebnovského, kde posvětili novou sochu Panny Marie Fatimské. Ti, kteří ještě neměli příležitost, si mohli také prohlédnout nově zrekonstruovanou kapli Panny Marie Andělské a sochu sv. Františka, která teď zdobí čelní zeď kláštera.
Fotogalerie
 Vloženo 23. 7. 2018
Textové pole: Dobrý Bože, žehnej našemu městu...
Letošní pouť ke kapličce sv. Jana a Pavla nad bývalou „Pilanou“ se uskutečnila v pondělí 25. června. Sešli se zde všichni, kteří se chtěli pomodlit a vyprosit Boží požehnání svým rodinám a našemu městu, které je z tohoto místa pěkně viditelné. O historii kapličky se můžete více dovědět zde.
Fotogalerie
 Vloženo 23. 7. 2018
Textové pole: Autobusová pouť do Gietrzwałdu
Začátkem června se také některé sestry účastnily pouti do Gietrzwałdu. O putování na sever Polska se můžete více dočíst na stránkách měsíčníku Jabko, pro který připravila pěkný článek p. Jana Gorylová – odkaz zde.
Textové pole: Slavnost Panny Marie Andělské z Porciunkule 2018
Ve čtvrtek 2. 8. jsme slavili pouť ke cti Panny Marie, Královny andělů z Porciunkule. Pozvání přijal také Otec biskup František V. Lobkowicz, a tak ani letos neporušil dlouholetou tradici prožívat tento den spolu s námi, za což mu ze srdce děkujeme. Podrobnosti o slavnosti se můžete dočíst také na stránkách naší diecéze.
Fotogalerie
 Vloženo 7. 11. 2018
Textové pole: Výlet na Velký Rozsutec 
Ani letos si naše řeholní „horolezkyně“ nenechaly ujít výšlap do hor. Učinily tak 19. srpna a nelitovaly. Posuďte sami...
Fotogalerie
 Vloženo 7. 11. 2018
Textové pole: Máme novou sestřičku Kláru
V sobotu 11. srpna 2018 prožívala naše řeholní komunita krásnou slavnost. Při obřadu obláčky naše postulantka Irča Ihmová přijala řeholní oděv, stala se novickou a dostala nové jméno s. M. Klára od Panny Marie Neposkvrněné – Matky naděje. Její svědectví si můžete přečíst zde.
Fotogalerie
 Vloženo 7. 11. 2018
Textové pole: Pouť do Medjugorje
V neděli 9. 9. 2018 odpoledne se od našeho kláštera rozjelo devítimístné auto, jehož pasažéry byly tentokrát naše zaměstnankyně a sestřičky. Vydaly se na dalekou cestu do Medjugorje. Měly výbornou průvodkyni – slečnu Halinu – která toto místo dobře zná, neboť tam strávila několik let svého života. Všichni, kteří spolu s ní cestovali, jí touto cestou děkují za společenství, které mohly prožít a nádherný zážitek, a se čtenáři stránek se chtějí podělit o několik fotografií.
Fotogalerie
 Vloženo 7. 11. 2018
Textové pole: Poděkování za letošní úrodu
I přes suché počasí, které v posledních letech panuje, byla úroda přebohatá – na Jablunkov se několikrát z nebe snesl životodárný déšť. Za letošní úrodu jsme Pánu Bohu poděkovali během mše svaté v neděli 7. října. Srdečně Vás zveme na „fotovýstavu“.
Fotogalerie
 Vloženo 7. 11. 2018
Textové pole: Návštěva Mikuláše

Letos se sv. Mikuláš poněkud opozdil. Do našeho kostela dorazil až 9. prosince, ale děti to neodradilo a dočkaly se dárků pro radost. Po návštěvě kostela sv. Mikuláš zavítal i do domova, aby obdaroval naše seniory, kteří si jeho návštěvy velmi váží a rádi zavzpomínají na dřívější časy. 

Jelikož i zaměstnanci našeho domova pracovali po celý rok s velkým nasazením, přišel sv. Mikuláš také s dárky pro ně. U této příležitosti sestry svým spolupracovníkům zahrály připravené divadlo a společně jsme se mohli pousmát nad tím, že to, co se hrálo, je tak blízké realitě. 

Fotogalerie
 Vloženo 4. 2. 2019
Textové pole: Adventní duchovní obnova

Nad otázkami spojenými s duchovním životem se mohli zamýšlet klienti našeho domova spolu s přespolními, kteří přijali naše pozvání a rozhodli se účastnit adventní duchovní obnovy, kterou připravil O. Henryk se s. Kamilou a s. Laurencií.

Fotogalerie
 Vloženo 4. 2. 2019
Textové pole: Štědrý večer a výzdoba
Na štědrý večer měly i letos své místo společná slavnostní modlitba, lámání se oplatkem spojené s přáním k vánocům, tradiční jídla, domácí cukroví, zpívání koled. Náš domov byl opět po roce vánočně vyzdoben a osvětlen. Pokud jste neměli příležitost vidět vše na vlastní oči, zveme Vás na prohlídku prostřednictvím fotogalerie.

K vánocům neodmyslitelně patří i stromky. Srdečně děkujeme za vánoční stromy - dva do kaple nám darovali manželé Lyskovi a čtyři do kostela p. Świerczek. Dík patří také našim ministrantům, kteří ochotně pomáhali při jejich náročném zdobení v kostele, i všem, kteří se ochotně zapojili do výzdoby domova a jeho kaple. 

Fotogalerie
 Vloženo 4. 2. 2019
Textové pole: A všechno ať je k Boží oslavě…
Naše poděkování patří také všem, kteří přispěli svým zpěvem a hrou na hudební nástroje k obohacení vánoční liturgie nebo zazpívali po bohoslužbách – byla to naše klášterní schola, Lipka, Rozmarynek, Melodia, Beskydský komorní orchestr, polský i český chrámový sbor, chórek Gaudeamus a další.

Fotogalerie
 Vloženo 4. 2. 2019
Textové pole: Sestry na Radhošti
Ve středu 4. července se sestry vydaly na výlet. Cílem jejich putování byla kaple svatých Cyrila a Metoděje na Radhošti. Cestou je hřálo slunce, energii tělu dodal výborný trdelník a na druhý den je trochu bolely nohy. Ale nelitují, výhledy do okolí byly nádherné a nechyběly chvály Boha Stvořitele. Na závěr pouti se pomodlily v kapli Nešpory ze Slavnosti sv. Cyrila a Metoděje, a tak nepozorovaně duchovně zahájily tamější poutní slavnost.
Fotogalerie
 Vloženo 23. 7. 2018