Ze života - fotogalerie - r. 2018

Textové pole: Ze života - fotogalerie
Textové pole: Hlavní stránka
Textové pole: Historie
Textové pole: Domov sv. Alžběty
Textové pole: Kostel sv. Josefa
Textové pole: Patronové
Textové pole: Řeholní život
Textové pole:    Tři Králové
I letos se u nás koledování událo celkem třikrát, nejprve u sester, pak s dětmi u příležitosti Tříkrálové sbírky vyhlášené Charitou a pak také ve ztvárnění sester a o. Henryka. Naši obyvatelé všechny tříkrálové návštěvy s radostí vítali a byli štědří. Také zůstala ještě pár dní sváteční vůně kadidla. Kéž písmena C+M+B, jimiž byly označeny dveře našich pokojů: „Christus Mansionem Benedicat! Kristus ať žehná tomuto domu!“ zůstanou napsaná na dveřích srdce každého z nás.
Fotogalerie
 Vloženo 15. 3. 2018
Textové pole:    Ochrana nenarozených dětí a pomoc těm, kteří nový život zmařili
25. březen je Českou biskupskou konferencí vyhlášen jako „Den modliteb za úctu k počatému životu a za nenarozené děti“. Tento den obvykle (letos je slavnost přeložena na 9. 4.) slavíme Slavnost Zvěstování Páně, kdy Panna Maria řekla ANO životu Božího Syna ve svém lůně. Rozhodli jsme se viditelněji připojit k modlitbám za nenarozené. Mnozí z vás se jistě už setkali s modlitbou duchovní adopce tzn., že adoptujete v modlitbě jedno počaté dítě ohrožené potratem a modlíte se za něj desátek růžence a modlitbu po dobu 9 měsíců a prosíte za jeho rodiče, aby mu dovolili žít.	
Více
Modleme se za ženy, které podstoupily potrat, za jejich rodiny i za lékaře, kteří provádějí potraty a za všechny zdravotníky, za ženy, které se rozhodují jít na potrat, aby se rozhodly pro život. Náš Konvent sester alžbětinek v Jablunkově je zasvěcen Dítěti Ježíš, každého 25. v měsíci se při společné modlitbě se sestrami modlíme Korunku k Dítěti Ježíš. Chceme pozvat k modlitbě korunky na úmysl nenarozených také vás, budeme se ji modlit od dubna každého 25. po ranní mši svaté, která bude vždy obětována za ochranu nenarozených a jejich matky, i lékaře a o obrácení pro všechny, kteří se jakkoliv podílejí na zlu potratu. První mše svatá za nenarozené bude sloužena 9. 4. v den, na který je letos přeložena Slavnost Zvěstování Páně, a potom již pravidelně každý měsíc 25. Modleme se společně na úmysl nenarozených a často se obracejme k Bohu prostřednictvím Panny Marie, která je Ochránkyní nenarozených.
Výsledek obrázku pro duchovní adopceTextové pole:    Postní doba a dvě svědectví z našeho domova
Přijetím popelce začala naše letošní příprava na Velikonoce. Jistě každý z nás si dal nějaké předsevzetí. Je to čas, kdy se máme intenzivněji setkat s Bohem a podívat se na to, co pro nás udělal, setkat se s Jeho pohledem, s Jeho ranami, podívat se Jeho očima na náš život. Skutečně žiji s vědomím, že Bůh se pro mě stal člověkem, pro mě žil, umíral a zemřel za mě? Slova půst, almužna a modlitba ve spojení s Božím činem lásky už nezní tak stroze a přísně…
Druhou postní neděli měl o. Jan Bosco postní kázání při pobožnosti „Gorzkie Żale“ ve znamení paměti na poslední hodinu našeho života na této zemi, také Pán Ježíš prožíval na kříži agónii a zůstane s námi i v té naší, proto přikládám dva pěkné a skutečné příběhy spojené s umíráním v našem domově. šťastná. 	Více
Textové pole:    Koncert chrámového sboru z Březolup
V březnu se sestry řidičky, z nichž jedna je dirigentkou a druhá hraje na housle, vydaly se sborem „Gaudeamus“ na cestu do Březolup, kde při odpoledním koncertě předvedli Dvořákovo oratorium Stabat Mater. Na oplátku přijeli zpěváci březolupského chrámového sboru do Jablunkova a svými zpěvy ozvláštnili bohoslužbu v neděli 15. dubna. Jejich vystoupení vyvrcholilo po mši sv. koncertem chrámových písní. Za krásný hudební zážitek moc děkujeme.
Fotogalerie
 Vloženo 23. 7. 2018
Textové pole:    Jarní pěší pouť do Salajky
První květnovou neděli už tradičně vyrážíme pěšky na pouť do Salajky, kde se slaví připomínka nalezení svatého Kříže a můžeme si vyprosit ve zdejším kostele další milosti a požehnání. Klienti, kteří se chtěli pouti zúčastnit, jeli do Salajky červeným Tranzitem, který stále dobře slouží. 
Fotogalerie
 Vloženo 23. 7. 2018
Textové pole:    Velikonoční výzdoba
Ve fotogalerii si můžete prohlédnout letošní velikonoční výzdobu. Na její tvorbě pod taktovkou sestry Marty se opět podíleli klienti a dobrovolníci: pan Bohuslav, paní Marta, paní Teresa, manželé Szkanderovi a jiní.
Fotogalerie
 Vloženo 23. 7. 2018
Textové pole:    Velikonoce v našem kostele
Možná jste se slavení velikonoc u nás zúčastnili osobně, možná jen zpovzdálí sledujete, co se u nás děje. Jak jsme u nás prožívali Svatý týden, a samotné Vzkříšení, můžete vidět na fotografiích.
Fotogalerie
 Vloženo 23. 7. 2018
Textové pole:    Slavnost Božího Těla
Letošní Slavnost Božího Těla jsme jako i minulé tři roky chtěli prožít slavnostně, připravily jsme proto spolu se zaměstnanci a klienty našeho domova 4 oltáře, na nichž jsme mohli při průvodu uctít Pána Ježíše ukrytého v Nejsvětější Svátosti, který požehnal na všechny světové strany. Doprovázeli jsme Eucharistického Krista zpěvem písní, družičky před Ním sypaly květiny a chlapci zvonili na Jeho počest.
Fotogalerie
 Vloženo 23. 7. 2018
Textové pole:    Přednáška Kateřiny Lachmanové
Co nám brání v usmíření a jak nalézt svobodu v odpuštění nám ve své přednášce v neděli 27. května přiblížila známá exercitátorka a autorka duchovní literatury ThD. Kateřina Lachmanová. Spolu s ředitelem knihkupectví v Opavě nám také nabídli ke koupi řadu publikací, které vydalo Karmelitánské nakladatelství.
Fotogalerie
 Vloženo 23. 7. 2018
Textové pole:    Posvěcení sochy Panny Marie Fatimské
Zakončení měsíce máje a májových pobožností letos bylo trochu netradiční. Otcové františkáni nás pozvali k nim do kláštera na ul. Velebnovského, kde posvětili novou sochu Panny Marie Fatimské. Ti, kteří ještě neměli příležitost, si mohli také prohlédnout nově zrekonstruovanou kapli Panny Marie Andělské a sochu sv. Františka, která teď zdobí čelní zeď kláštera.
Fotogalerie
 Vloženo 23. 7. 2018
Textové pole:    Dobrý Bože, žehnej našemu městu...
Letošní pouť ke kapličce sv. Jana a Pavla nad bývalou „Pilanou“ se uskutečnila v pondělí 25. června. Sešli se zde všichni, kteří se chtěli pomodlit a vyprosit Boží požehnání svým rodinám a našemu městu, které je z tohoto místa pěkně viditelné. O historii kapličky se můžete více dovědět zde.
Fotogalerie
 Vloženo 23. 7. 2018
Textové pole:    Autobusová pouť do Gietrzwałdu
Začátkem června se také některé sestry účastnily pouti do Gietrzwałdu. O putování na sever Polska se můžete více dočíst na stránkách měsíčníku Jabko, pro který připravila pěkný článek p. Jana Gorylová – odkaz zde.
Textové pole:    Sestry na Radhošti
Ve středu 4. července se sestry vydaly na výlet. Cílem jejich putování byla kaple svatých Cyrila a Metoděje na Radhošti. Cestou je hřálo slunce, energii tělu dodal výborný trdelník a na druhý den je trochu bolely nohy. Ale nelitují, výhledy do okolí byly nádherné a nechyběly chvály Boha Stvořitele. Na závěr pouti se pomodlily v kapli Nešpory ze Slavnosti sv. Cyrila a Metoděje, a tak nepozorovaně duchovně zahájily tamější poutní slavnost.
Fotogalerie
 Vloženo 23. 7. 2018