Kostel sv. Josefa

Textové pole: Hlavní stránka
Textové pole: Historie
Textové pole: Patronové
Textové pole: Řeholní život
Textové pole: Kostel sv. Josefa
Textové pole: Domov pro seniory
Textové pole: Bohoslužby v klášterním kostele sv. Josefa mše svaté:		Po	6:00	(Č)
			Út	18:00	(P)
			St	6:00	(P)
			Čt	6:00	(P)
			Pá	6:00	(P)
			So	6:00	(P)
			Ne	6:00	(Č)
				9:00	(P)
 

Každé úterý je od 17:00 do 18:00 h. adorace NS s příležitostí svaté zpovědi.

Zasvěcené svátky, připadnou-li		v týdnu	mše sv.:	6:00 (Č)	18:00	(P)
						v sobotu			6:00 (Č)	9:00  	(P)

Májové pobožnosti (květen):		Po - So	17:30, po ní mše sv.	Ne	8:30
Růžencové pobožnosti (říjen):		Po - So	17:30, po ní mše sv.	Ne	8:30
Křížová cesta (v postní době):		Pá		15:00, po ní mše sv.	Ne	15:00

Velký týden:		Zelený čtvrtek		16:00 (Č)
			Velký pátek			14:30 (P)
			Sobota—Vigilie vzkříšení	22:00 (P) s průvodem se svícemi kolem kostela

Doba vánoční - půlnoční mše sv.	z 24. na 25. 12.  Slavnost Narození Páně
						z 31.12. na 1.1.  Nový rok—Slavnost Matky Boží Panny Marie

29. den každého měsíce (v únoru 21. den) od 17:00 adorace s příležitostí ke sv. zpovědi, v 18:00 (střídavě Č,P) mše sv., po adorace NS s pobožností k Nejdražší Krvi Páně do 20:30 hod.

Hlavní pouť:	 2. srpna - Slavnost Panny Marie andělské z Porcinkule

mše sv.:	6:00 (Č), 18:00 (P)	v kostele
	8:00 (S), 9:00 (Č), 10:30 (P)	na klášterním nádvoříBohoslužby v kapli Božího milosrdenství v Domově sv. Alžběty

přístup: hl. vchodem do domova (2. patro) nebo bezbariérovým vstupem z jihovýchodní strany přístavby

Út	6:00 (liché týdny - Č, sudé -  P)		mše sv.
St	9:30 - 11:00					adorace Nejsvětější Svátosti oltářní
So	16:30 (liché týdny - Č, sudé - P)	mše sv. s nedělní platností (také pro věřící, kteří 								nemohou být v neděli na mši sv.) V měsíci květnu a 							říjnu mše sv. v sobotu nejsou v kapli, ale v kostele


Vysvětlivky:	Č - česky, P - polsky, S - slovensky
Textové pole: Renovace klášterního kostela
Od 30. dubna do 31. července 2007 byl náš klášterní kostel sv. Josefa v rekonstrukci. Touto cestou chceme poděkovat všem, kteří pracovali v našem kostele a podíleli se na jeho renovaci, za obětavou a svědomitě odvedenou práci.
Začneme od začátku: 
Projekt vytvořil architekt Ing. Ladislav Mirt se svým pracovním týmem. Za celkovou výměnu elektroinstalace vděčíme našim údržbářům Pavlu Mruzkovi a Jindřichu Ćmielovi, zednické práce byly svěřeny Karlu Puczokovi, Karlu Frantovi a Jakubovi Ćmielovi. Malířské, natěračské a štukatérské práce provedla a svůj um předvedla firma Roberta Szotkowského, obložení stropu, nové dveře, židle a všechny dřevěné prvky vyrobila firma Drevatyp pod vedením Josefa Szkandery, topení nainstaloval Jan Sikora se synem Erichem a Jan Niedoba. Nový obklad, dlažba v presbytáři, obětní stůl a ambon jsou dílem pracovníků Kamenoprůmyslu Letovice a Spiš. Osvětlení celého kostela zhotovil Pavel Košťan. O vyčištění, opravu a naladění varhan se zasloužil Petr Strakoš z Fryčovic se svými pomocníky. Nové ozvučení a číselník vyšly z dílny Rduch Godów. 
Naše vděčnost a srdečný dík patří Pánu Bohu, který nás zahrnoval svým požehnáním, sv. Josefovi, jehož přímluvě a ochraně byla renovace svěřena, i všem, kteří se rukou přiloženou k dílu, modlitbou, finanční podporou či dobrou radou zasloužili o to, že je náš klášterní kostel po 75 letech svého trvání znovu jako nový. Všem, kteří k nám zavítají, přejeme, aby jim tato návštěva přinesla nejen estetický zážitek, ale především duchovní užitek.
(Fotogalerie z průběhu oprav) 	(Fotogalerie z posvěcení nového oltáře)
Textové pole: Do odvolání zákazu návštěv v Domově sv. Alžběty 
je zamezen přístup veřejnosti na bohoslužby v kapli domova.