Ze života - fotogalerie - r. 2015

Textové pole: Ze života - fotogalerie
Textové pole: Hlavní stránka
Textové pole: Historie
Textové pole:    Svatý týden
Na Květnou neděli jsme začali Svatý týden. Průvodem s ratolestmi jsme si připomněli slavný Kristův vjezd do Jeruzaléma a společně jsme vyznali, že Kristus, který se vydává na tuto cestu, je náš Vykupitel a Pán. Také letos byly pašije zpívané. Děkujeme všem ochotníkům, kteří se do zpěvu zapojili.
Fotogalerie
Vloženo 1. 4. 2015
Textové pole:    A opět tu byl únor a bylo třeba udělat bál 
Letos jsme se rozhodli, že klientům domova připravíme „ostatkový” bál již dříve, a to 5. února 2015. Sestry spolu se dvěma studenty bohosloví, kteří byli u nás na čtvrnáctidenní praxi, připravili na úvod divadlo podle pohádky „O houbovém Kubovi a princi Jakubovi”. Divadlo se moc líbilo i těm, kteří je již viděli v televizi, neboť některé scény byly zcela originální J.
Po divadle jako obvakle nás při dalším programu doprovázel hudbou, zpěvem i slovem p. Marian Waszut, kterého si klienti oblíbili natolik, že si musel vzít dovolenou, i když mu to nevycházelo. Děkujeme mu za to mnohokrát.
Fotogalerie
Vloženo 16. 2. 2015
Textové pole:    Setkání s Otcem biskupem v Ostravě
Při příležitosti dne zasvěceného života, který se slaví na svátek Uvedení Páně do chrámu 2. února se v každé diecézi na celém světě schází biskup s řeholníky, kteří v jeho diecézi působí. Letos proběhlo toto krásné setkání v sobotu 31. ledna u Saleziánů v Ostravě. Účastnily jsme se v hojném počtu a posílené na duchu mší svatou, přednáškou, sdílením s členy jiných řádů a institutů zasvěceného života jsme se vrátily do svých domovů. 
Protože se toto setkání koná vždy v některém klášteře, pro příští rok jsou Otec biskup i všichni řeholníci, ale také všichni věřící z našeho okolí, pozváni do našeho kláštera. Je to pro nás velká výsada v tomto roce zasvěceného života. 
Možná jste si také všimli, že naše řada se rozrostla o jednu novou dívku, která se chce seznámit se způsobem našeho života a bude-li to vůle Boží, stát se sestrou sv. Alžběty. Do postulátu byla Barča přijata na slavnost Uvedení Páně do chrámu a nyní již nosí oblečení černé barvy a pelerinku. Stala se tak jubilejní 30. členkou našeho konventu. Děkujeme Pánu Bohu, že si stále volá mladé dívky, aby se staly Jeho snoubenkami a zasvětily Mu celý svůj život. Prosíme Vás o modlitbu za vytrvání v dobrém pro nás všechny a také o další povolání k řeholnímu životu a též ke kněžství. I my se modlíme za Vás všechny i za celý svět, který bloudí a hledá Pravdu, jíž je jedině Ježíš, jak to sám řekl: „Já jsem CESTA, PRAVDA A ŽIVOT“.
Fotogalerie
Vloženo 16. 2. 2015
denzasvzivota2015 18Textové pole:    Svatý týden a velikonoce
Doba velikonoční je spojena s bohatou liturgií, proto bychom považovali za škodu, kdybychom aspoň něco z toho, co je pozorovatelné navenek, nezachytili na fotografiích. Posuďte sami, možná Vám to připomene také nejeden vnitřní prožitek … 
Fotogalerie
Vloženo 22. 6. 2015
Textové pole:    Televize Noe u nás 
Ve středu 8. dubna zavítal do našeho kláštera štáb TV Noe, který v letošním roce zasvěceného života navštěvuje každou druhou středu v měsíci některý z klášterů. Ve 12 hodin byla z kaple našeho domova vysílána mše svatá, večer adorace Nejsvětější Svátosti oltářní z kostela a v 18 hodin byly na programu rozhovory se sestrami o našem poslání a životě v klášteře, který je možné vyhledat v archívu TV Noe ZDE. Děkujeme za modlitební podporu i za dotazy, pozdravy a povzbuzení, která jsme během vysílání od Vás dostali.
Fotogalerie
Vloženo 22. 6. 2015
Textové pole:    Pouť do Salajky
Protože od dubna t. r. se opravuje farní kostel a nedělní mše sv. jsou v našem kostele a za příznívého počasí také na klášterním nádvoří, také letošní pouť do Salajky vyšla od nás. Je radostné, že počet účastníků byl letos vyšší než loni a že ani letos nechyběli klienti našeho domova, kteří se do Salajky dostali naším červeným tranzitem. 
Fotogalerie
Vloženo 22. 6. 2015
Textové pole:    Pouť charit
Diecézní charita ostravsko-opavská organizuje každoročně setkání charit na některém místě v naší diecézi. Letos si pro toto setkání organizátoři vybrali areál našeho kláštera. Jak zde své setkání prožili, si můžete přečíst na jejich stránkách, když kliknete zde. 
Vloženo 22. 6. 2015
Textové pole:    Kdo máte zájem,
vstupte a podívejte se, čeho si všimla a zachytila naše „fotografka” s. Anežka v okolí našeho kláštera.
Fotogalerie
Vloženo 22. 6. 2015
Textové pole:    Slavnost Božího Těla letos trochu jinak
Letošní Slavnost Božího Těla jsme chtěli prožít slavnostněji než jindy, protože právě tento rok je věnován tajemství Eucharistie díky přípravám na první eucharistický kongres v naší zemi, který vyvrcholí 17. října v Brně. Připravily jsme proto spolu se zaměstnanci a klienty našeho domova 4 oltáře, na nichž jsme mohli při průvodu uctít Pána Ježíše ukrytého v Nejsvětější Svátosti, který požehnal na všechny světové strany. Doprovázeli jsme Ho zpěvem písní, družičky před Ním sypaly květiny a chlapci zvonili na Jeho počest.
Fotogalerie
Vloženo 22. 6. 2015
Textové pole:    Setkání s O. biskupem Zbigniewem působícím ve Středoafrické republice
Jak jsme Vás už informovali, před rokem přijal biskupské svěcení O. Zbigniew Kusy, františkán, který pochází z Cieszyna a působí již téměř 30 let na misiích v Africe. 8. června jsme měli vyjímečnou příležitost setkat se s tímto vzácným člověkem a účastnit se mše svaté, kterou sloužil v 18 hodin v našem kostele za účasti členů misijního kola, charity a dalších příznivců. Jsme Otci biskupovi vděčni, že při tak nabitém programu neminul Jablunkov.
Fotogalerie
Vloženo 22. 6. 2015
Textové pole:    Výstup na Praděd
Sestřičky, které mají rády výstupy na hory, se každoročně snaží zdolat nějaký ten vrch. Letos v doprovodu P. Pavla Schwarze, který působil dříve také v naší farnosti a nyní je farářem v Jeseníku, vystoupily na Praděd. I přes mlhu, která je provázela téměř celou trasou, to byl krásný zážitek spojený s obdivem Boha Stvořitele.

Fotogalerie
Vloženo 22. 6. 2015
Textové pole: Domov sv. Alžběty
Textové pole: Kostel sv. Josefa
Textové pole: Patronové
Textové pole: Řeholní život
Textové pole:    Slavnost Panny Marie Andělské z Porciunkule
Letošní poutní slavnost Panny Marie andělské z Porciunkule provázela velmi hojná účast poutníků včetně našeho Otce biskupa Františka Václava a dalších kněží, ale také snad nejideálnější počasí, jaké jsme mohli zažít. Bylo příjemně teplo a sluníčko za mraky, takže se na mše svaté sloužené na klášterním nádvoří nikdo nemusel do stínu schovávat. Všichni byli „ukryti ve stínu křídel našeho Pána“. 
Fotogalerie
Vloženo 13. 10. 2015
Textové pole:    Ministranti na prázdninách
Také naši ministranti si nenechali o prázdninách ujít společné několikadenní setkání, které letos prožili v Polsku v klášteře františkánů v Górkach Wielkich spolu s O. Symplicjuszem OFM a p. Josefem, dědečkem jednoho z ministrantů, který se staral o stravování. Na to, jak se naši chlapci dovedou společně bavit i modlit, se můžete podívat zde.
Vloženo 13. 10. 2015
Textové pole:    Schola na prázdninách
Nejmladší členky klášterní scholy mohly letos prožít několik krásných dnů na začátku prázdnin pod křídly několika starších scholistek a s. Anežky v jablunkovském klášteře u františkánů, starší se vydaly spolu se s. Anežkou a s. Františkou do nedalekých Mostů u Jablunkova, kde jim P. Štěpán poskytl prázdninový azyl v domě sv. Josefa. 
Fotogalerie 1		Fotogalerie 2
Vloženo 13. 10. 2015
Textové pole:    Duchovní obnovy pro dívky
Letos byly na duchovní obnovu pozvány zvlášť mladší dívky, které doprovázel P. Radim Zielonka, a zvlášť ty plnoleté, které byly svěřeny duchovní péči P. Pavla Schwarze. Děkujeme těmto obětavým kněžím za to, že byli ochotni dát k dispozici svůj čas a sebe jako prostředníky Božího obdarování. 
Fotogalerie
Vloženo 13. 10. 2015
Textové pole:    Bramborová brigáda
I přes letošní horko a sucho byla úroda brambor opravdu požehnaná. Jak jsme je sbírali spolu s těmi, kteří byli ochotni nám pomoci, se můžete podívat i Vy J. A, díky Bohu, urodily se nejen brambory…
Fotogalerie
Vloženo 13. 10. 2015
Textové pole:    Ostatky čtrnácti pražských mučedníků doplnil obraz 
Je tomu už víc než rok, co můžeme v našem kostele uctívat ostatky čtrnácti pražských františkánských mučedníků. 15. den každého měsíce je obětována mše sv. na úmysly věřících, kteří si chtějí vyprosit potřebné milosti na jejich přímluvu, spojená s pobožností a uctěním těchto vzácných ostatků. Nyní se můžeme těšit také z obrazu, na němž tyto světce ztvárnil náš bohoslovec Michal K., který u malování strávil značnou část letošních prázdnin. A že se dílo opravdu podařilo, posuďte sami. Obraz má nyní své čestné místo na kůru, kde jsou také stále k dispozici ostatky těchto svatých, které mohou věřící přijít uctít. Michalovi moc děkujeme a přejeme a vyprošujeme mu Boží požehnání také do dalšího studia.
Fotogalerie
Vloženo 13. 10. 2015
Textové pole:    Pouť vděčnosti na Velehrad
V rámci Roku zasvěceného života se v sobotu 29. srpna 2015 na Velehradě uskutečnila Národní pouť vděčnosti za duchovní povolání. Téměř 300 řeholnic a řeholníků z různých řádů a kongregací působících v ČR se sešlo ve velehradské bazilice, přičemž někteří putovali pěšky ze Svatého Hostýna již od čtvrtku 27. srpna. Bylo mezi nimi také osm našich sester a dalších osm za nimi dojelo spolu s O. Symplicjuszem OFM v sobotu. 
Sobotní program byl otevřen společnou modlitbou v bazilice, pak následovalo duchovní zamyšlení P. Cyrila Vasiľa,  sekretáře Kongregace pro východní církve, který při této příležitosti přiletěl z Říma. Dopoledne i odpoledne si přítomní mohli vybrat z palety rozmanitých možností, jak společný čas na Velehradě strávit: od osobních setkání k programům ve skupinách (debata s P. Vasiľem, společné modlitby, procházka do přírody, příprava liturgie, prohlídka pamětihodností obnoveného poutního místa, biblické tance). Nechyběl ani společný oběd na sluncem prozářeném a prohřátém prostranství před bazilikou. 
Program vyvrcholil při slavnostní mši svaté v 16.00, které předsedal kardinál Dominik Duka za koncelebrace arcibiskupa Jana Graubnera, P. Cyrila Vasiľa a biskupa Františka Václava Lobkowicze, který se pouti účastnil již od ranních hodin. Na přípravě liturgie se podíleli řeholníci a řeholnice a zapojili se zpěvem, službou v liturgii a dokonce biblickým tancem před evangeliem. Bohu díky za tento společně prožitý den! Věříme, že podobné setkávání se stane tradicí.
Fotogalerie
Vloženo 13. 10. 2015
Textové pole:    Pouť do Medjugorje
Stejně jako loni jsme s vděčností přijaly pozvání p. Brónky a slečny Haliny na pouť autem do Medžugorje. Pouti se zúčastnily dvě sestry – s. Kamila a s. Faustyna - a společné putování této čtyřčlenné skupinky Vám přiblíží několik fotografií.
Fotogalerie
Vloženo 13. 10. 2015
Textové pole:    Pouť po stopách svatého Františka
První sobotu v měsíci září jsme se poprvé vydaly na pouť po stopách sv. Františka. Jsme vděčné našim spolusestrám a také našemu průvodci O. Symplicjuszovi OFM, že jsme ji mohli podniknout u příležitosti našeho řeholního nebo životního jubilea. Ikdyž je něco jiného někde být a zažít atmosféru toho místa, a něco jiného vidět to na fotografiích, přesto Vám chceme přiblížit místa, která jsme navštívili. 
Pouť jsme zahájili návštěvou Porciunkule, kolébky všech františkánských řádů, k níž jsme dojeli přes alpské vrchy s úžasnými výhledy, a ukončili ji 17. září na La Verně, v poustevně, kde František právě před 791 lety obdržel od Pána viditelná znamení svého vyvolení - stigmata. Navštívili jsme mnohé baziliky, které byly postaveny ke cti sv. Františka a sv. Kláry na místech, kde tito světci prožívali významné okamžiky svého života. Dostali jsme se i do Říma, kde sv. František putoval se svými spolubratry k papeži prosit o schválení řehole. Ale lépe než v hluku velkoměsta jsme se cítili v tichu pousteven a odlehlých míst, kde jsme mohli rozjímat a modlit se... Pamatovali jsme v modlitbě na všechny nám blízké i na svět zmítaný tolika nepokoji. Vždyť právě sv. František byl člověkem, který svým životem hlásal pokoj a dobro a plakal nad tím, že Bůh–Láska není milován.
Hodně milostí jsme také mohli načerpat v Manoppello, kde je k vidění a uctění rouška, jíž byla ovinuta Kristova tvář při položení do hrobu a která byla později prozářena jasem Zmrtvýchvstalého a zachytila Jeho první pohled. U sv. Michaela archanděla v dalekých italských skalách jsme pak vyprošovali vítězství dobra nad zlem. Navštívili jsme místo, kde žila sv. Rita – patronka, jež se účinně přimlouvá za všechny, kteří se k ní modlí v neřešitelných situacích, také působiště sv. Otce Pio z Pietrelciny a další místa spojená s životem našich nebeských přátel a přímluvců. 
Děkujeme Pánu za všechny milosti spojené s touto poutí a jsme rádi, že se také s Vámi můžeme rozdělit o to, co jsme zachytili. s. M. Imelda, s. M. Bonawentura, s. M. Karolina.
Fotogalerie
Vloženo 13. 10. 2015
Textové pole:    Podzimní pouť do Salajky
Pouť do Salajky tentokrát kvůli opravě farního kostela vycházela od našeho kláštera a účastnil se ji pro příznivé počasí velký počet poutníků. Připojily se i naše sestry - některé šly pěšky, jiné doprovázely obyvatele našeho domova, kteří se do Salajky dopravili naším červeným tranzitem.
Fotogalerie
Vloženo 13. 10. 2015
Textové pole:    Drakiáda 2015
Jablunkovské spolčo zorganizovalo v neděli 11. října pro děti naší farnosti drakiádu. Vítr pěkně zafoukal a nad Jablunkov se vznesly draky různých tvarů a velikostí. Po malém občerstvení a hrách porotci udělili vítězům ceny za výhry v různých kategoriích - nejmenšího draka, nejkrásnějšího draka, nejdále letícího draka …
Fotogalerie
Vloženo 13. 10. 2015
Textové pole:    Putování ostatků
Sv. Vojtěch založil v Praze na Břevnově benediktinský klášter a dá se říci, že byl prvním řeholníkem na území naší vlasti. Proto v rámci Roku zasvěceného života, který prožíváme, putovaly jeho ostatky letos na jaře českými kláštery a na podzim zavítaly do klášterů moravských a slezských. U nás je bylo možné uctít od 25. do 31. října tohoto roku. 
Jsme moc vděčné, že jsme u nás mohly hostit ostatky sv. Vojtěcha a spolu s mnohými věřícími jsme tohoto vzácného světce mohli uctít a prosit o přímluvu. Kromě věřících naší farnosti jsme s ostatky sv. Vojtěcha putovaly do Bohumína, kde jsme se v modlitbě spojily se sestrami Služebnicemi Panny Marie a bratřími františkány a v Českém Těšíně se Sestrami Ježíšovými. 
Fotogalerie
Vloženo 23. 12. 2015
Textové pole:    Mikulášská nadílka
Letos připadla památka sv. Mikuláše - světce, který je známý svými nezištnými dobrými skutky, na neděli. Po druhé mši svaté přišel po krátkém překvapení přeci jen pravý Mikuláš, který si popovídal s dětmi a rozdal jim dárečky. Poté navštívil také obyvatele našeho domova na jejich pokojích. Odpoledne pak nás navštívili mladí z naší farnosti a zahráli klientům domova scénku ze života tohoto světce. Díky všem, kteří dělají radost druhým po vzoru sv. Mikuláše.
Fotogalerie
Vloženo 23. 12. 2015
Textové pole: nahoru   pokračování