Textové pole:    Divadlo o sv. Anežce zahrajeme ještě jednou
Představení o sv. Anežce České, které nacvičily sestry společně s mládeží a dětmi naší farnosti, se uskutečnilo v úterý 28. září. Pro nepříznivé počasí jsme je nehráli venku na nádvoří, ale ve stísněných prostorách katechetického centra sv. Františka. Divadlo se s Boží pomocí podařilo a protože je nemohli vidět všichni, kteří by si to přáli, herci se rozhodli zahrát je ještě jednou.
Fotogalerie
Vloženo 14. 10. 2010
Textové pole:    Pouť do Svaté Země
V březnu se konala pouť do Svaté Země, které se účastnily také dvě sestry našeho kláštera. Spolu s ostatními poutníky mohly prožít nezapomenutelné chvíle na místech, kde žil náš Pán Ježíš Kristus.

Fotogalerie
Vloženo 27. 3. 2010

Ze života - fotogalerie - r. 2010

Textové pole: Ze života - fotogalerie
Textové pole: Hlavní stránka
Textové pole: Řeholní život
Textové pole: Patronové
Textové pole: Kostel sv. Josefa
Textové pole: Domov pro seniory
Textové pole:    Žehnání kláštera a domova
Na svátek Zjevení Páně Otcové františkáni požehnali a označili posvěcenou křídou naše příbytky.

Fotogalerie

Vloženo 13. 1. 2010
Textové pole:   Vánoční koncert
17. ledna po nedělní mši svaté zazpíval v našem klášterním kostele své vánoční pásmo ženský pěvecký sbor Melodia z Návsí.
Fotogalerie
Vloženo 15. 2. 2010
Textové pole:   Výlet na běžkách
V jednu nádhernou lednovou neděli se naše sestry „běžkařky“ vydaly obdivovat krásy Boží přírody.

Fotogalerie
Vloženo 15. 2. 2010
Textové pole:    Relikvie sv. Jana Maria Vianneye
Na začátku března do naší farnosti připutovaly ostatky sv. Jana M. Vianneye, faráře arského, který byl vyhlášen sv. Otcem Benediktem XVI. patronem Roku kněžství, který prožíváme od června loňského roku. Návštěvníci klášterního kostela a obyvatelé našeho domova měli vzácnou příležitost ostatky uctít v pondělí 8. března. 
Fotogalerie
Vloženo 27. 3. 2010
Textové pole:    Svatý týden v našem klášterním kostele
Na Květnou neděli jsme začali Svatý týden. Průvodem s ratolestmi jsme si připomněli slavný Kristův vjezd do Jeruzaléma a společně jsme vyznali, že Kristus, který se vydává na tuto cestu, je náš Vykupitel a Pán. Chceme mu jít vstříc celým svým životem. Při slavnostní bohoslužbě byli přijati do společenství ministrantů tři nováčci. Také pašije byly letos po několikaleté odmlce zpívané. Děkujeme všem ochotníkům, kteří se do zpěvu zapojili.
Fotogalerie
Vloženo 13. 5. 2010
Textové pole:    Postulantky Denisa a Jana vstoupily do noviciátu 
Prvního května se věřící v hojném počtu shromáždili v našem kostele, aby byli spolu s námi přítomni obláčce našich dvou postulantek – Denisy a Jany. Po zkušební době, ve které se seznamovaly se způsobem života naší řeholní komunity, přijaly v tomto dni ve slavnostním obřadu hábit sester Alžbětinek a obdržely nová jména. Denisa se nyní jmenuje s. M. Noemi od Panny Marie Vítězné a Jana s. M. Anděla od Přátelství Ježíšova.

Změna oblečení a jména má být vyjádřením svlečení ze sebe „starého člověka“ a vnitřního oblečení se v Krista. Tímto obřadem sestry vstupují do noviciátu, který trvá jeden rok a je přípravou ke složení řeholních slibů čistoty, chudoby a poslušnosti. 
Fotogalerie
Vloženo 13. 5. 2010
Textové pole:    Návštěva sester v Klagenfurtu
Ve středu 16. června se čtyři zástupkyně z našich řad rozjely do rakouského Klagenfurtu, aby spolu s celou alžbětinskou rodinou poděkovaly Pánu Bohu a oslavily 250 let od založení tamějšího kláštera sester alžbětinek. V rámci slavnosti sestry navštívily také přilehlé Slovinsko.
Fotogalerie
Vloženo 13. 7. 2010
Textové pole:    Setkání s rodinami 
V neděli 27. června jsme mohli prožít krásné odpoledne v rámci setkání sester s rodinnými příslušníky. V 15 hodin jsme se společně pomodlili Korunku k Božímu milosrdenství a pak následoval společný program.
Fotogalerie
Vloženo 13. 7. 2010
Textové pole:    Pouť ke kapličce svatých Jana a Pavla 
Ve středu 30. června jsme se vydali uctít svaté mučedníky Jana a Pavla ke kapličce postavené na protějším kopci, která letos slaví již své 120. narozeniny.
Fotogalerie
Vloženo 13. 7. 2010
Textové pole:    Prašivá
V prvním prázdninovém dni se děti z jablunkovské farnosti vydaly na Prašivou, kde se konalo tradiční setkání dětí naší diecéze s Otcem biskupem Františkem Václavem Lobkowiczem. Na stanovištích, která byla pro ně připravena, tentokrát mohly lépe poznávat život dětí s hendikepem; na jednom se dětem věnovaly také naše 2 sestry. Více informací a fotografií můžete shlédnout na stránkách diecéze.
Fotogalerie
Vloženo 13. 7. 2010
Textové pole:    Ostravští hosté
V Ostravě - Přívoze působí již několik let Misionářky lásky (sestry Matky Terezy z Kalkaty), které se zde mimo jiné starají o smysluplné trávení času dětí v odpoledních hodinách. V červenci nás navštívily s dvěma skupinkami dětí, které vzaly na výlet.
Fotogalerie
Vloženo 14. 8. 2010
Textové pole:   Prázdninová duchovní obnova
Ve dnech 11. – 16. července u nás trávila své prázdniny děvčata, která se přihlásila na duchovní obnovu. Letos je provázel P. Josef Motyka a s. Laurencie.
Fotogalerie
Vloženo 14. 8. 2010
Textové pole:    Prázdniny naší scholy
Také děvčata z klášterní scholy prožila letos týden od 19. do 25. července v areálu našeho kláštera – v Katechetickém centru sv. Františka. 
Fotogalerie
Vloženo 14. 8. 2010
Textové pole:    Poutní slavnost PORCIUNKULE
Za krásného letního dne se v pondělí 2. srpna vydalo mnoho poutníků do našeho kláštera na slavnost Panny Marie andělské z Porciunkule, aby se zde setkali s Boží láskou a milosrdenstvím. O. biskup František Václav Lobkowicz po poslední dopolední mši svaté posvětil sochu sv. Františka, která vévodí parku nad přístavbou domova, a program slavnosti byl doplněn o představení o sv. Františkovi. Děkujeme všem hercům, kteří velmi pěkně zahráli své role, i všem, kteří na pouť zavítali. 
Fotogalerie
Vloženo 14. 8. 2010
Textové pole:    Slunce, seno, brambory
V hezké slunečné pondělí 23. srpna jsme společně s několika ochotnými pomocníky mohli nejen vykopat brambory, ale také sklidit letošní již třetí seno ze zahrady. 
S úrodou brambor to bylo letos slabší, zato však houby začaly růst jedna radost, a tak jsme si řekly, že by bylo škoda nechat je jen tak v lese, vždyť jsou tak hezké na pohled i dobré na jazyku!
Fotogalerie
Vloženo 14. 9. 2010
Textové pole:    Výměna stráží
Na konci srpna se naše farnost rozloučila s Otcem františkánem Juwencjuszem, kterého po dvouletém působení u nás vystřídal O. Natalis. Otci Juwencjuszowi děkujeme za Jeho apoštolskou horlivost a přejeme Jemu i Otci Natalisovi, aby je Pán Bůh provázel a zahrnoval svým požehnáním tam, kde je skrze jejich představené posílá.

Vloženo 14. 9. 2010
Textové pole:    Náš mateřský klášter v Aachen (Cáchy)
Ve dnech 2. - 5. září se čtyři naše sestry zúčastnily setkání sester alžbětinek v našem mateřinci Aachenu na západní hranici Německa.

Fotogalerie
Vloženo 14. 9. 2010
Textové pole:    Poutníci
V neděli 12. září se konala podzimní pouť do Salajky. K pěší pouti se připojilo pět sester a další tři sestry na toto oblíbené poutní místo přijely spolu s klientkami autem domova. 

Fotogalerie
Vloženo 14. 9. 2010
Textové pole:    Bože, jak jsi veliký!
V polovině září se naše sestry „horolezkyně“ opět po roce vydaly do Vysokých Tater nadýchat horského vzduchu a obdivovat krásy Boží přírody.
Fotogalerie
Vloženo 14. 10. 2010
Textové pole:    Ostatky sv. Anežky České u nás
V druhé polovině září 2010 zavítaly do našeho kláštera ostatky sv. Anežky České, naší významné františkánské světice a duchovní matky naší svobody, které od listopadu 2009 putují po františkánských řádech v naší vlasti u příležitosti 20. výročí jejího svatořečení (1989) a přípravy na 800. výročí jejího narození (2011).
V naší farnosti a blízkém okolí měli věřící příležitost uctít sv. Anežku ve dnech 20.  29. září 2010 v rámci duchovního programu, kterým jsme je doprovázely. Děkujeme všem, kteří se spolu s námi modlili v Jablunkově, Bukovci, Písku a v Mostech u Jablunkova. Naše srdečné poděkování si zaslouží také pan dirigent Stanisław Macura, který se podílel na organizaci slavnostního koncertu v neděli 26. září, a účinkující – pan Mgr. Klemens Słowioczek, paní Bc. Martina Juríková, paní Mgr. Krystyna Pyszko a slečna Izabela Drong.
U příležitosti návštěvy ostatků sv. Anežky zorganizovaly učitelky české i polské základní školy výtvarnou soutěž na téma „Sv. Anežka očima našich dětí“. Výtvarná díla dětí byla během návštěvy ostatků vystavena v našem kostele a nyní si je můžete prohlédnout v Domově sv. Alžběty. Jsme vděčni těm, kteří se ujali náročného úkolu soutěž zorganizovat, i dětem, které se do soutěže zapojily a vytvořily krásná díla.
Ve čtvrtek 30. září jsme se s ostatky sv. Anežky rozloučili a naše sestry je zavezly do kláštera sester alžbětinek v Praze. Při této příležitosti navštívily také Anežský klášter – místo, kde tato světice prožila většinu svého života.
Fotogalerie
Vloženo 14. 10. 2010
Textové pole:    Podzimní drakiáda
V neděli 24. října vyrazila od našeho kláštera hromádka dětí se svými draky na nedaleký kopec. Přestože vítr zrovna prožíval odpolední siestu, pár draků se přece jen k radosti svých majitelů vzneslo k obloze. Po přehlídce následovalo občerstvení v katechetickém centru a společné hry. A pak už konečně přišlo na řadu tolik očekávané vyhlášení vítězů drakiády v různých kategoriích. Vítězům byly předány zajímavé atraktivní ceny.
Fotogalerie
Vloženo 13. 11. 2010
Textové pole:    Vzpomínka na naše blízké
Díky krásnému počasí, které vládlo na přelomu října a listopadu, se mnoho klientů vydalo autem domova na návštěvu okolních hřbitovů, kde zavzpomínali a pomodlili se za duše svých blízkých.
Fotogalerie
Vloženo 13. 11. 2010
Textové pole:   Repríza divadla o sv. Anežce
V neděli 7. listopadu 2010 v 16 hodin se opět sešli všichni herci, aby v sále PZKO v Jablunkově zahráli divadlo o sv. Anežce. Sál byl opět zaplněn doposledního místečka. Doufejme, že představení nezklamalo očekávání účastníků. 
Fotogalerie
Vloženo 13. 11. 2010
Textové pole:    Szewc Walenty zakonnikiem
V neděli 21. listopadu navštívili náš klášter u příležitosti svátku naší hlavní patronky sv. Alžběty bratři františkáni z Katowic-Panewnik a připravili příjemné odpoledne sestrám i všem zájemcům, kteří přišli do katechetického centra. Zahráli nám humornou scénku „Szewc Walenty zakonnikiem“. Patří jim náš srdečný dík.
Fotogalerie
Vloženo 13. 12. 2010
Textové pole:    Noví ministranti a svěcení adventních věnců
V 1. adventní neděli byly při mši svaté v 8.45 posvěceny adventní věnce, ale také jsme mohli prožívat radost z přijetí nových ministrantů, kteří se takto závazně rozhodli pro službu u oltáře našeho Pána a Mistra Ježíše Krista. 
Fotogalerie
Vloženo 13. 12. 2010
Textové pole:    Malá zimní procházka 
Zveme Vás na procházku kolem zasněženého kláštera. Teď už je to sice minulost, ale posuďte sami, jak nádhernou podívanou jsme se mohli těšit.
Fotogalerie
Vloženo 15. 1. 2011
Textové pole:    Vánoční výzdoby
Sestra Marta se svými pomocníky (Michal, s. Bonaventura, p. Bohuslav a ostatní klienti a dobrovolníci domova) se i letos vynasnažila ze všech sil, aby domov i kaple zazářily ve svátečním lesku. Pro všechny, kteří by se chtěli podívat, jak to u nás vypadalo, je k dispozici fotogalerie. 
Fotogalerie
Vloženo 15. 1. 2011
Textové pole:    Vánoční bohoslužby 
Na půlnoční mši svaté nám zahráli a zazpívali členové souboru Lipka, o slavnosti Narození Páně jsme pak mohli poslouchat koledy v podání sboru Gaudeamus a v neděli na svátek Svaté rodiny vystoupil polský farní chrámový sbor doprovázený komorním orchestrem. U příležitosti nedělního svátku manželské páry přítomné na mši svaté obnovily své sliby pečetící jejich vzájemnou lásku, úctu a věrnost. V neděli 9. ledna po mši sv. se uskutečnil koncert pěveckého sboru MELODIA z Návsí. Srdečně všem děkujeme. 
Fotogalerie
Vloženo 15. 1. 2011
Textové pole:  nahoru  
Textové pole: Historie