Textové pole: Elżbietanki Cieszyn
Textové pole: Kostel sv. Josefa
Textové pole: Kostel sv. Josefa
Textové pole: Řeholní život
Textové pole: Řeholní život
Textové pole: Konvent sester alžbětinek v Jablunkově
Textové pole: Kontakt:
Konvent sester alžbětinek
Bezručova 395
739 91 Jablunkov

Tel.:	+420 558 357 402
	+420 595 534 322
Mobil:	+420 731 625 660
E-mail: alzbetinky@seznam.cz
Textové pole: Patronové
Textové pole: Hlavní stránka
Textové pole: Domov pro seniory
Textové pole: Historie
Textové pole:    Mše sv. ke cti Čtrnácti blahoslavených pražských mučedníků jsou obvykle každý 15. den v měsíci
Od června 2014 máme v našem klášteře, jak si jistě mnozí vzpomínáte, ostatky čtrnácti pražských františkánských mučedníků, kteří byli v roce 2013 blahořečení. 
Obvykle každý 15. den v měsíci je v našem klášterním kostele mše svatá, při které si můžete vyprosit potřebné milosti a dary na jejich přímluvu. Po celý měsíc můžete přinášet své úmysly napsané na lístku do zákristie nebo je nadiktovat sestřičce, která tam slouží. Úmysly, za které bude mše sv. obětována, budou čteny také při přímluvách a zapisovány do knihy k tomu určené. 
K jejich svatořečení je totiž potřeba, aby se na jejich přímluvu stal zázrak – a možná je to právě někdo z nás nebo našich blízkých, komu mohou tito svatí přímluvci pomoci. 
Otcové františkáni nám také prozradili, že na přímluvu blahoslavených mučedníků si již několik bezdětných manželů vyprosilo potomstvo, možná proto, že spolu s františkánskými mučedníky bylo zavražděno také několik opuštěných dětí, o které se starali. 
Po mši svaté je krátká pobožnost s možností uctění ostatků blahoslavených mučedníků.
Blahoslavení pražští mučedníci, orodujte za nás.
Mše sv. v roce 2018

Na tvorbě stránek se podílí: s. M. Imelda, s. M. Anežka a s. M. Vojtěcha | Stránky vytvořeny: 13. 5. 2007 | Poslední aktualizace: 8. 11. 2018

Textové pole: Odkazy:
Textové pole: Alžbětinky Brno
Textové pole: Alžbětinky Praha
Textové pole: <<  1  2  >>
Textové pole: Milí přátelé!
Vítáme Vás na našich stránkách,
kde Vám chceme přiblížit náš způsob života, historii a naši činnost.
Na této adrese se na nás můžete obrátit se svými dotazy, připomínkami
nebo pokud potřebujete modlitební pomoc, chcete se s námi sdílet apod.

Textové pole: Konvent sester alžbětinek v Jablunkově
Textové pole: Alžbetínky Bratislava
Textové pole:    Posezení po nedělní mši svaté
Mladí z naší farnosti Vás srdečně zvou po každé nedělní mši svaté v 9:00 na společné posezení a sdílení u kávy a nějaké té dobroty v prostorách společenské místnosti „Kána“ (směr k lurdské jeskyni z nádvoří kláštera).
Textové pole: Konvent sester alžbětinek v Jablunkově
Textové pole: Farnost Jablunkov
Textové pole: Franciszkanie Cieszyn
Textové pole: Ministranti
Textové pole: Schola
Textové pole: Společenství Zacheus
Textové pole:    Společenství Zacheus
Podporujeme a poskytujeme zázemí pro společenství a školu nové evangelizace s názvem „Zacheus“. Do tohoto společenství můžete patřit i vy, není omezeno věkem. Pokud jste se setkání ještě nezúčastnili, můžete přijít a zjistit, zda to není právě něco pro Vás. Působení tohoto společenství požehnal také Otec biskup František Václav Lobkowicz. O společenství, kdy se schází a jaké akce pořádá se můžete dovědět na jejich webových stránkách: 
http://jablunkov.zacheus.eu/

Brožůrka ke stažení:

V proměnách času -               25 let Domova sv. Alžběty v Jablunkově

Textové pole:    Pouť do Fatimy
Přečíst si jak dopadla pouť do Fatimy, další zprávy a novinky, nebo také prohlédnout fotky můžete na této stránce.	
Aktualizováno 20. 12. 2017
Textové pole: Katecheze pro dospělé
Textové pole: Ze života - fotogalerie
Textové pole: Hlavní stránka
Textové pole: Patronové
Textové pole: Domov pro seniory
Textové pole:    Realizované projekty v r. 2017
Před devíti lety se nám s přispěním Moravskoslezského kraje podařilo zakoupit pro seniory, kteří tráví podzim svého života v našem domově, devítimístný FORD Tranzit s úpravou pro 2 vozíky. Auto klienti využívají k převozu na nákupy, k návštěvě lékaře nebo vyjížďkám na kratší výlety na oblíbená místa, k návštěvě svých blízkých apod. Přesun vozíčkářů do auta byl však pro obsluhu velmi náročný, protože vozík s klientem bylo třeba vytlačit do auta po ližinách. Celý článek
Textové pole:    Cenu Makropulos za rok 2018 získal Domov sv. Alžběty v Jablunkově
Ministr zdravotnictví uděluje každoročně u příležitosti Mezinárodního dne seniorů připadajícího na 1. říjen výroční cenu Makropulos nazvanou podle divadelní hry Karla Čapka, která domýšlí odvěkou lidskou touhu po nekončícím životě. Poselství hry je možno chápat i tak, že nestačí jen přidat léta životu, ale je nutné přemýšlet o kvalitě života přidaných let.
Cena Makropulos je udělována k ohodnocení mimořádného a v praxi osvědčeného projektu řešícího zdravotní a zdravotně sociální potřeby seniorů v České republice. Může být udělena obci, městu nebo nestátní neziskové organizaci. 
Na základě doporučení výběrové komise a souhlasu pana ministra Adama Vojtěcha obdržel Cenu Makropulos 2018 náš Domov sv. Alžběty v Jablunkově. Cenu jsme převzaly 1. listopadu 2018, na Nové scéně Národního divadla.
Tisková zpráva MKČR
Upřímně děkujeme těm, kteří naši práci (bez našeho vědomí:) ocenili, nominovali nás a zároveň těm, kteří našemu domovu cenu udělili. 
Fotogalerie
 Vloženo 7. 11. 2018

„Čiňme druhé radostnými.“

(sv. Alžběta Uherská)

Motto:

Textové pole:    Zachovejme tradiční rodinu
Nejen o vlivu Istanbulské úmluvy na naše životy a její ratifikaci se můžete více dovědět na stránkách www.zachovejmetradicnirodinu.cz
Na tento úmysl je také obětována úterní adorace před mší sv. od 17:00 do 18:00 hod.
Také si můžete přečíst jedno svědectví.
Textové pole:    Katecheze pro dospělé
Katecheze pro dospělé pokračují i v tomto školním roce, datum a čas konání přednášek se můžete dovědět na tomto plakátku.

Textové pole:    Mezinárodní projekt z rozpočtu Visegrad Fund
Dne 3. září jsme se s našimi seniory vypravili na delší výlet do Kiczyc v Polsku. Spolu s dalšími seniory z Domu pomocy społecznej Betania z Cieszyna (Polsko) a Centra sociálních služeb z Českého Těšína jsme v rámci projektu měli možnost zúčastnit se zde integračních hudebních workshopů. Lidová kapela z Zakopanego bez problému zvládla zahrát a zazpívat české, polské a slovenské lidové písně a senioři se s chutí zapojili do zpěvu ve všech třech jazycích. Po obědě nás členové kapely seznámili s některými druhy lidových hudebních nástrojů. Čas rychle uplynul a bylo třeba se znovu rozjet do svých „domovů“. Celá akce se velmi zdařila, naši klienti na ni dodnes vzpomínají a rádi si zazpívají ze zpěvníků vytištěných pro tuto příležitost. 
Projekt financovaný z rozpočtu International Visegrad Fund přispěl nejen seniorům, ale i pracovníkům domovů, kteří se 25. října sešli na vzdělávací akci v Cieszynie věnované péči o osoby trpící Alzheimerovou chorobou či jinými formami demence. Kurzem účastníky doprovázela s nevšedním nadšením a touhou pomoci takto trpícím lidem p. Marlena Meyer.
Fotogalerie
 Vloženo 7. 11. 2018
Textové pole:    Svátek měly Marie
Jméno Marie nosí největší počet obyvatelek našeho domova. Proto u této příležitosti připravujeme každoročně odpolední program. Zde jsou fotky z toho letošního, který připravila s. Judyta.
Fotogalerie
 Vloženo 7. 11. 2018
Textové pole:    Poděkování za letošní úrodu
I přes suché počasí, které v posledních letech panuje, byla úroda přebohatá – na Jablunkov se několikrát z nebe snesl životodárný déšť. Za letošní úrodu jsme Pánu Bohu poděkovali během mše svaté v neděli 7. října. Srdečně Vás zveme na „fotovýstavu“.
Fotogalerie
 Vloženo 7. 11. 2018
Textové pole:    Pouť do Medjugorje
V neděli 9. 9. 2018 odpoledne se od našeho kláštera rozjelo devítimístné auto, jehož pasažéry byly tentokrát naše zaměstnankyně a sestřičky. Vydaly se na dalekou cestu do Medjugorje. Měly výbornou průvodkyni – slečnu Halinu – která toto místo dobře zná, neboť tam strávila několik let svého života. Všichni, kteří spolu s ní cestovali, jí touto cestou děkují za společenství, které mohly prožít a nádherný zážitek, a se čtenáři stránek se chtějí podělit o několik fotografií.
Fotogalerie
 Vloženo 7. 11. 2018
Textové pole:    Putování k Panně Marii Frýdecké
1. září se spolu s ostatními poutníky našeho děkanátu vydali zástupci z řad klientů našeho domova s doprovodem sestřiček na automobilovou pouť k Panně Marii Frýdecké, aby prosili o nová kněžská a řeholní povolání.
Fotogalerie
 Vloženo 7. 11. 2018
Textové pole:    Výlet na Velký Rozsutec 
Ani letos si naše řeholní „horolezkyně“ nenechaly ujít výšlap do hor. Učinily tak 19. srpna a nelitovaly. Posuďte sami...
Fotogalerie
 Vloženo 7. 11. 2018
Textové pole:    Gorolski święto začalo…
V pátek 3. srpna odpoledne si obyvatelé našeho domova mohli zazpívat známé gorolské písně spolu s gorolami, kteří přijeli na ozdobeném voze s koňským spřežením na klášterní nádvoří v rámci úvodního programu „Gorolskigo święta“.
Fotogalerie
 Vloženo 7. 11. 2018
Textové pole:    Pan Antonín Klus oceněn „Jablunkovským JABKEM“
Již od roku 2011 vzdává město díky „Jablunkovským jabkem“ osobnostem a subjektům, jejichž činnost má zřetelný časový přesah a úzký vztah k nejvýchodnějšímu městu a regionu. V letošním roce jablunkovští zastupitelé rozhodli, že mezi oceněnými osobnostmi, které se svou záslužnou činností zapsaly do dějin Jablunkova, bude také klient našeho domova pan Antonín Klus, který se spolu s Jaroslavem Legierskim a Aloisem Ruckim zasloužil o výstavbu kapličky na Zelené a záchranu sochy z bourání kaple na Bídě. 
Fotogalerie
 Vloženo 7. 11. 2018
Textové pole:    Slavnost Panny Marie Andělské z Porciunkule 2018
Ve čtvrtek 2. 8. jsme slavili pouť ke cti Panny Marie, Královny andělů z Porciunkule. Pozvání přijal také Otec biskup František V. Lobkowicz, a tak ani letos neporušil dlouholetou tradici prožívat tento den spolu s námi, za což mu ze srdce děkujeme. Podrobnosti o slavnosti se můžete dočíst také na stránkách naší diecéze.
Fotogalerie
 Vloženo 7. 11. 2018
Textové pole:    Sešli jsme se v parku na opékání párků
Ve středu 19. září 2018 se sešli obyvatelé domova se sestrami a dobrovolníky v parku k opékání párků. Bylo krásné slunečné odpoledne. Podzimní sluníčko vylákalo i ty, kteří se obvykle společných akcí neúčastní. Setkání oživily dvě sestry převlečené do lidových krojů s košíkem s podzimním ovocem a zeleninou, který se stal součástí připraveného programu. Soutěžení se střídalo s písněmi, jež zpíval a na kytaře doprovázel pan Tomanek, a klienti se s radostí ke zpěvu přidali. Prožili jsme společně krásné odpoledne.
Fotogalerie
 Vloženo 7. 11. 2018
Textové pole:    Máme novou sestřičku Kláru
V sobotu 11. srpna 2018 prožívala naše řeholní komunita krásnou slavnost. Při obřadu obláčky naše postulantka Irča Ihmová přijala řeholní oděv, stala se novickou a dostala nové jméno s. M. Klára od Panny Marie Neposkvrněné – Matky naděje. Její svědectví si můžete přečíst zde.
Fotogalerie
 Vloženo 7. 11. 2018