Textové pole:    Nabídka žít z Božího Slova na každý den
„Ježíš je Slovo Otce, které bylo darováno lidem, aby odhalilo tvář Boha.“
(Jan Pavel II.)
Pokud hledáte texty, které Vám mohou pomoci žít každodenně z Božího slova na základě liturgických textů, nabízí je například webové stránky brněnské diecéze s biblickým programem vezmiacti.cz nebo plzeňské diecéze „Denní tichá chvíle“.
Textové pole: Elżbietanki Cieszyn
Textové pole: Konvent sester alžbětinek v Jablunkově
Textové pole: Kontakt:
Konvent sester alžbětinek
Bezručova 395
739 91 Jablunkov

Tel.:	+420 558 357 402
	+420 595 534 322
Mobil:	+420 731 625 660
E-mail: alzbetinky@seznam.cz
Textové pole: Ze života - fotogalerie
Textové pole: Hlavní stránka
Textové pole: Historie
Textové pole: Řeholní život
Textové pole: Patronové
Textové pole: Kostel sv. Josefa
Textové pole: Domov pro seniory

Na tvorbě stránek se podílí: s. M. Imelda, s. M. Anežka a s. M. Vojtěcha | Stránky vytvořeny: 13. 5. 2007 | Poslední aktualizace: 3. 6. 2016

Odkazy:

Textové pole: Alžbětinky Brno
Textové pole: Alžbětinky Praha
Textové pole: <<  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 11 >>
Textové pole: Milí přátelé!
Vítáme Vás na našich stránkách,
kde Vám chceme přiblížit náš způsob života, historii a naši činnost.
Na této adrese se na nás můžete obrátit se svými dotazy, připomínkami
nebo pokud potřebujete modlitební pomoc, chcete se s námi sdílet apod.
Textové pole: Konvent sester alžbětinek v Jablunkově
Textové pole: Alžbetínky Bratislava
Textové pole:    Posezení po nedělní mši svaté
Mladí z naší farnosti Vás srdečně zvou po každé nedělní mši svaté v 9:00 na společné posezení a sdílení u kávy a nějaké té dobroty v prostorách společenské místnosti „Kána“ (směr k lurdské jeskyni z nádvoří kláštera).
Textové pole: Konvent sester alžbětinek v Jablunkově
Textové pole: Farnost Jablunkov
Textové pole: Franciszkanie Cieszyn
Textové pole: Ministranti
Textové pole: Schola
Textové pole: Společenství Zacheus
Textové pole:    Společenství Zacheus
Podporujeme a poskytujeme zázemí pro společenství a školu nové evangelizace s názvem „Zacheus“. Do tohoto společenství můžete patřit i vy, není omezeno věkem. Pokud jste se setkání ještě nezúčastnili, můžete přijít a zjistit, zda to není právě něco pro Vás. Působení tohoto společenství požehnal také Otec biskup František Václav Lobkowicz. O společenství, kdy se schází a jaké akce pořádá se můžete dovědět na jejich webových stránkách: 
http://jablunkov.zacheus.eu/
Textové pole:    Mše sv. ke cti Čtrnácti blahoslavených pražských mučedníků jsou obvykle každý 15. den v měsíci
Od června tohoto roku máme v našem klášteře, jak si jistě mnozí vzpomínáte, ostatky čtrnácti pražských františkánských mučedníků, kteří byli v roce 2013 blahořečení. 
Obvykle každý 15. den v měsíci je v našem klášterním kostele mše svatá, při které si můžete vyprosit potřebné milosti a dary na jejich přímluvu. Po celý měsíc můžete přinášet své úmysly napsané na lístku do zákristie nebo je nadiktovat sestřičce, která tam slouží. Úmysly, za které bude mše sv. obětována, budou čteny také při přímluvách a zapisovány do knihy k tomu určené. 
K jejich svatořečení je totiž potřeba, aby se na jejich přímluvu stal zázrak – a možná je to právě někdo z nás nebo našich blízkých, komu mohou tito svatí přímluvci pomoci. 
Otcové františkáni nám také prozradili, že na přímluvu blahoslavených mučedníků si již několik bezdětných manželů vyprosilo potomstvo, možná proto, že spolu s františkánskými mučedníky bylo zavražděno také několik opuštěných dětí, o které se starali. 
Po mši svaté je krátká pobožnost s možností uctění ostatků blahoslavených mučedníků.
Blahoslavení pražští mučedníci, orodujte za nás.
Textové pole:    Svatý rok Božího milosrdenství v našem kostele
Každé úterý Vás všechny srdečně zveme k účasti na pobožnosti k Božímu milosrdenství. Od 17 hodin je Adorace Nejsvětější Svátosti s příležitostí ke sv. zpovědi, v 17:15 se modlíme růženec, v 17:45 novénu a korunku k Božímu milosrdenství a po svátostném požehnání je v 18 hodin mše sv. s nešporami a promluvou.
Textové pole:    Návštěva poutního místa ve Szczyrku
Civilní zaměstnanci našeho domova s několika sestrami měli možnost 19. května 2016 navštívit poutní místo Panny Marie we Szczyrku. Málokdo z nás věděl, že toto tak krásné poutní místo je nedaleko. Dopoledne jsme se soustředili na obnovu ducha, abychom se posílili k další službě, které se věnujeme. A odpoledne jsme obdivovali krásy Boží přírody z hory Skrzyczne, která je 1253 m nad mořem. Zde je několik fotografií. Těší nás, že jsme se pouti modli účastnit v tak hojném počtu. 
Fotogalerie
 Vloženo 3. 6. 2016
Textové pole:    Naše hospodářství rádi navštěvují i obyvatelé domova
Blíže Vám vše přiblíží tyto fotografie.

Fotogalerie
 Vloženo 3. 6. 2016
Textové pole:    Katecheze pro dospělé
Možnosti vyslechnout si přednášku, ale také zapojit se do diskuse a klást otázky, využívají mnozí věřící (a možná i hledající lidé) z naší farnosti. Scházejí se každé druhé pondělí v hojném počtu. Setkání probíhají u nás v „kavárně“ (vstup z klášterního nádvoří) každé druhé pondělí v 17:00 hod. Všichni, kteří chtějí více poznat Boha, oživit víru v Něho a poznat křesťanské tajemství, jsou srdečně zváni. Kdo nemůže přijít pokaždé a chtěl by si poslechnout přednášky nebo odpovědi na otázky, může se zastavit v kanceláři – rády je nahrajeme na „flešku“ nebo CD. Jsou zajímavé. Další termíny katechezí najdete zde.
Textové pole:    Canisterapie
Dne 2. června jsme v našem domově uvítali p. Libuši Kulawiak z Liptaně u Krnova spolu s jejími přáteli - fenkou Kuky a fretkou. Paní Kulawiak se své práci věnuje už deset let a jak sama říká, když práce je zároveň hobby, tak to ani práce není. Paní Kulawiak nám v rozhovoru prozradila, že výcvik asistenčního psa trvá od měsíce do půl roku a Kuky je pro tuto svou úlohu velmi nadaná. Navštěvuje se svou paní domovy pro seniory, zdravotně hendikepované osoby, základní a mateřské školy. Kuky byla celé odpoledne velmi trpělivá, přítulná, každému z klientů se přizpůsobila. Zato fretka byla velmi hravá a živá. 
Fotogalerie
 Vloženo 3. 6. 2016
Textové pole:    Smažení vaječiny
Na středu 1. června jsme naplánovali smažení vaječiny. I když předpověď počasí nebyla nejlepší, riskli jsme to a postarali se o to, aby se téměř všichni obyvatelé domova mohli ocitnout v parku. Akce byla zahájena v 15 hodin. Byla živá hudba, o níž se postaral p. Tománek s p. Pazderou z Blafu, soutěž a také představování nových obyvatel domova, kterých od posledního podobného setkání na podzim nebylo málo. Od východu mezitím začaly připlouvat hrozivé mraky, ale všechno dobře dopadlo - v klidu a pohodě jsme stihli sníst i výbornou vaječinu a před průtrží mračen, která se spustila v 16:45, se nám všem podařilo včas „utéct“ do bezpečí. Akce se zdařila a navíc hojná zálivka z nebe pomohla vyprahlé zemi. 
Fotogalerie
 Vloženo 3. 6. 2016
Textové pole:   Posezení klientů ke dni matek
Květen je měsícem, ve kterém uctíváme Matku Boží – Pannu Marii. Není proto divu, že právě v tomto měsíci také mají svůj den naše maminky. Protože v našem domově bydlí nejedna maminka, snažíme se také pamatovat na tento svátek v rámci volnočasových aktivit. Naše klientky spolu se sestrami připraví nějaké dobroty a poté se setkávají na společném posezení, kde si společně povídají, zpívají oblíbené písně, vzpomínají na to, co prožily a dělí se o své radosti i starosti.
Fotogalerie
 Vloženo 3. 6. 2016
Textové pole:    Představení dětí ke dni matek
S pěkným programem připraveným ke dni maminek přišly do našeho domova udělat radost děti z Mateřské školy v Jablunkově a děti z Polské základní školy v Bukovci. Děkujeme dětem a zejména jejich učitelkám.
Fotogalerie
 Vloženo 3. 6. 2016
Textové pole:   Slavnost Božího Těla
Letošní Slavnost Božího Těla jsme jako loni chtěli prožít slavnostně, připravily jsme proto spolu se zaměstnanci a klienty našeho domova 4 oltáře, na nichž jsme mohli při průvodu uctít Pána Ježíše ukrytého v Nejsvětější Svátosti, který požehnal na všechny světové strany. Doprovázeli jsme Ho zpěvem písní, družičky před Ním sypaly květiny a chlapci zvonili na Jeho počest.
Fotogalerie
 Vloženo 3. 6. 2016
Textové pole:    Koncert pana Tomanka pro radost obyvatelům našeho domova
Děkujeme panu Tomankovi, který rád přichází udělat druhým radost svým vystoupením. Tentokrát spolu s ním zahrála i naše houslistka s. Anděla.
Fotogalerie
 Vloženo 3. 6. 2016
Textové pole:    Jubilejní mše svatá
Nedělní mše svatá 8. května v 9 hodin dopoledne byla výjimečná tím, že jejím hlavním celebrantem byl O. Syrach Janicki OFM, kterého si mnozí z nás pamatují z dob, kdy před 25 lety začínal u nás a v naši farnosti svou kněžskou službu. Spolu s námi chtěl poděkovat při mši svaté Pánu Bohu za všechny milosti, které za léta své kněžské služby obdržel. O. Syrach nyní působí w Panewnikach, kam byl povolán před třemi lety z nedaleké poustevny w Jaworzynce, kde sloužil celých 9 let. Děkujeme Otci Syrachovi za Jeho službu a duchovní doprovázení. Spolu s O. Syrachem při mši svaté děkoval i O. Symplicjusz za 20 let kněžství. Také Jemu za Jeho obětavou kněžskou službu děkujeme.
Fotogalerie
 Vloženo 3. 6. 2016
Textové pole:    Duchovní obnova w Łagiewnikach
V letošním jubilejním roce milosrdenství jsme se rozhodli, že prožijeme v měsíci dubnu den duchovní obnovy v Łagiewnikach – tam, kde žila apoštolka Božího Milosrdenství sv. sestra Faustyna Kowalská. Jsme vděčné Pánu Bohu i O.  Symplicjuszovi, který nás duchovně doprovázel a vše organizoval, za to, že se tato poutní duchovní obnova mohla uskutečnit. Protože všechny najednou nemůžeme opustit klášter a ty, kteří nám jsou svěřeni, rozdělily jsme se do dvou skupin. Na zpáteční cestě jsme také navštívili poutní místo Kalwaria Zebrzydowska. 
Fotogalerie
 Vloženo 3. 6. 2016
Textové pole:    Klienti si zkusili práci na počítačích
V rámci celoročního programu volnočasových aktivit pro naše seniory se tři naše dobrovolnice - D. Kantorová, B. Kantorová a A. Karásková - jednou v měsíci setkávají se skupinou našich klientů, kteří mají zájem o ohlášenou aktivitu. V dubnu zájemcům z řad klientů žákyně ZŠ v Jablunkově předvedly ukázku práce s počítačem. Počítače nám půjčila PZŠ v Jablunkově.
Chceme tímto poděkovat ředitelství PZŠ v Jablunkově, paní ředitelce U. Czudkové a její zástupkyni M. Puczokové; děkujeme rovněž ostatním sponzorům, kteří přispívají na tato setkání svými dary: květinářství „Daniela“ Třinec, „Sedmikráska“ Třinec, „Kamelie“ Jablunkov a Vinotéka Jablunkov. Všem, kteří se podílejí na tom, že obyvatelé v našem domově mohou prožívat příjemné a radostné dny, patří náš vřelý dík. 
Fotogalerie
 Vloženo 3. 6. 2016
Textové pole:    Svatý týden a velikonoce
Velikonoční Triduum a celá doba velikonoční je spojena s bohatou liturgií, chceme Vám touto cestou připomenout či přiblížit to, co jsme mohli pozorovat navenek a zachytili na fotografiích. Možná Vám fotografie připomenou nejeden vnitřní prožitek … 
Na Zelený čtvrtek jsme poprvé v našem kostele mohli při liturgii prožít obřad umývání nohou. V evangeliu se čte o službě, kterou Kristus vykonal, když se s láskou sklonil k apoštolům, aby jim umyl nohy.
 Na Velký pátek jsme tentokrát uctili kříž v tiché adoraci během obřadů a po nich byla možnost uctít jej individuálně. 
Na Bílou sobotu probíhala adorace v Božím hrobě a jako každoročně se také světily pokrmy. V noci ve 22 hodin jsme se shromáždili před kostelem, abychom posvěcením ohně a rozsvícením velikonoční svíce začali VELIKONOČNÍ BDĚNÍ, a tím slavnost Kristova vzkříšení. Bylo to letos poprvé, co jsme prožívali v našem kostele tuto velkou událost v noci. Bohoslužba trvala déle, ale mohli jsme naslouchat všem liturgickým čtením ze Starého zákona.

Fotogalerie
 Vloženo 3. 6. 2016
[CNW:Counter]