Textové pole:    Nabídka žít z Božího Slova na každý den
„Ježíš je Slovo Otce, které bylo darováno lidem, aby odhalilo tvář Boha.“
(Jan Pavel II.)
Pokud hledáte texty, které Vám mohou pomoci žít každodenně z Božího slova na základě liturgických textů, nabízí je například webové stránky brněnské diecéze s biblickým programem vezmiacti.cz nebo plzeňské diecéze „Denní tichá chvíle“.
Textové pole: Elżbietanki Cieszyn
Textové pole: Konvent sester alžbětinek v Jablunkově
Textové pole: Kontakt:
Konvent sester alžbětinek
Bezručova 395
739 91 Jablunkov

Tel.:	+420 558 357 402
	+420 595 534 322
Mobil:	+420 731 625 660
E-mail: alzbetinky@seznam.cz
Textové pole: Patronové
Textové pole: Ze života - fotogalerie
Textové pole: Hlavní stránka
Textové pole: Historie
Textové pole: Řeholní život
Textové pole: Kostel sv. Josefa
Textové pole: Domov pro seniory
Textové pole:    Mše sv. ke cti Čtrnácti blahoslavených pražských mučedníků jsou obvykle každý 15. den v měsíci
Od června 2014 máme v našem klášteře, jak si jistě mnozí vzpomínáte, ostatky čtrnácti pražských františkánských mučedníků, kteří byli v roce 2013 blahořečení. 
Obvykle každý 15. den v měsíci je v našem klášterním kostele mše svatá, při které si můžete vyprosit potřebné milosti a dary na jejich přímluvu. Po celý měsíc můžete přinášet své úmysly napsané na lístku do zákristie nebo je nadiktovat sestřičce, která tam slouží. Úmysly, za které bude mše sv. obětována, budou čteny také při přímluvách a zapisovány do knihy k tomu určené. 
K jejich svatořečení je totiž potřeba, aby se na jejich přímluvu stal zázrak – a možná je to právě někdo z nás nebo našich blízkých, komu mohou tito svatí přímluvci pomoci. 
Otcové františkáni nám také prozradili, že na přímluvu blahoslavených mučedníků si již několik bezdětných manželů vyprosilo potomstvo, možná proto, že spolu s františkánskými mučedníky bylo zavražděno také několik opuštěných dětí, o které se starali. 
Po mši svaté je krátká pobožnost s možností uctění ostatků blahoslavených mučedníků.
Blahoslavení pražští mučedníci, orodujte za nás.
Mše sv. v roce 2017

Na tvorbě stránek se podílí: s. M. Imelda, s. M. Anežka a s. M. Vojtěcha | Stránky vytvořeny: 13. 5. 2007 | Poslední aktualizace: 25. 9. 2017

Textové pole: Odkazy:
Textové pole: Alžbětinky Brno
Textové pole: Alžbětinky Praha
Textové pole: <<  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 11 >>
Textové pole: Milí přátelé!
Vítáme Vás na našich stránkách,
kde Vám chceme přiblížit náš způsob života, historii a naši činnost.
Na této adrese se na nás můžete obrátit se svými dotazy, připomínkami
nebo pokud potřebujete modlitební pomoc, chcete se s námi sdílet apod.

Textové pole: Konvent sester alžbětinek v Jablunkově
Textové pole: Alžbetínky Bratislava
Textové pole:    Posezení po nedělní mši svaté
Mladí z naší farnosti Vás srdečně zvou po každé nedělní mši svaté v 9:00 na společné posezení a sdílení u kávy a nějaké té dobroty v prostorách společenské místnosti „Kána“ (směr k lurdské jeskyni z nádvoří kláštera).
Textové pole: Konvent sester alžbětinek v Jablunkově
Textové pole: Farnost Jablunkov
Textové pole: Franciszkanie Cieszyn
Textové pole: Ministranti
Textové pole: Schola
Textové pole: Společenství Zacheus
Textové pole:    Společenství Zacheus
Podporujeme a poskytujeme zázemí pro společenství a školu nové evangelizace s názvem „Zacheus“. Do tohoto společenství můžete patřit i vy, není omezeno věkem. Pokud jste se setkání ještě nezúčastnili, můžete přijít a zjistit, zda to není právě něco pro Vás. Působení tohoto společenství požehnal také Otec biskup František Václav Lobkowicz. O společenství, kdy se schází a jaké akce pořádá se můžete dovědět na jejich webových stránkách: 
http://jablunkov.zacheus.eu/

Brožůrka ke stažení:

V proměnách času -               25 let Domova sv. Alžběty v Jablunkově

Textové pole:    Pouť do Fatimy
Přečíst si jak dopadla pouť do Fatimy, další zprávy a novinky, nebo také prohlédnout fotky můžete na této stránce.	
Textové pole:    Plnomocné odpustky spojené se 100. výročím zjevení P. Marie ve Fatimě
O příležitostech, které máme každý 13. den od května do října tohoto roku se můžete dovědět na přiloženém plakátku zde. 
Textové pole:    Letecká pouť do FATIMY bude od 18. do 28. října 2017
Pokud by měl někdo zájem putovat s námi v říjnu do FATIMY, máme ještě několik míst k dispozici. Je třeba se však rozhodnout do konce května a vyzvednout si přihlášku – více informaci zde, nebo na tel. 731625811.
Program
Textové pole:    Věčné sliby s. M. Miriam 
Po pětileté přípravě v sobotu 13. května během slavnostní bohoslužby zasvětila celý svůj život Pánu Ježíši s. Miriam od Zmrtvýchvstalého Krista – Izabela Sikorová. Zveme Vás k prohlídce fotogalerie, která byla v tento den vytvořena. Děkujeme za modlitby na úmysly s. Miriam i celého našeho řeholního společenství.
Fotogalerie
 Vloženo 18. 5. 2017
Textové pole:    Den matek
V pátek 12. května navštívily klientky našeho domova děti Mateřské školy z Jablunkova, aby jim popřály ke dni maminek a zahrály a zazpívaly všem pro radost. Děkujeme zejména učitelkám, které tímto způsobem učí děti také úctě k seniorům. 
Fotogalerie
 Vloženo 18. 5. 2017
Textové pole:    Amatérský divadelní soubor - Ursus centrum Dolní Lomná
V pondělí 8. května navštívil náš domov amatérský divadelní soubor se svým divadelním představením „Škubačky” a “Zabijačka” na téma kulturní a přírodní dědictví Beskyd. Klienty našeho domova čekalo také zpívání lidových písní za doprovodu harmoniky a houslí. Klienti připravili pro hosty malé pohoštění. Děkujeme všem účinkujícím za příjemný program, s nímž se podělili s klienty domova. 
Fotogalerie
 Vloženo 18. 5. 2017
Textové pole:    Pouť na Salajku
Poutní slavnost nalezení sv. Kříže na Salajce připadla letos na neděli 7. května. Protože dny před poutí byly deštivé, mše sv. byly letos slouženy v kostele. Opět od farního kostela vyšlo pěšky procesí do Salajky. Jiní poutníci, včetně klientů našeho domova, se na pouť dostali auty. 
Fotogalerie
 Vloženo 18. 5. 2017
Textové pole:    Pěší pouť po Evropě s p. Martynkem
Na pozvání dobrovolníků navštívil náš domov dne 27. dubna v rámci volnočasových programů p. Roman Martynek, který s obyvateli našeho domova sdílel své zážitky z pouti po Evropě. Děkujeme za zajímavé vyprávění.
Textové pole:    Benefiční koncert
V neděli 23. dubna v 18:30 ve farním kostele se uskutečnil benefiční koncert pod záštitou města Jablunkova a poslankyně PS PČR Pavly Golasowské. Účinkovali p. Marian Jurečka, ministr zemědělství a jeho hosté. Výtěžek koncertu ve výši 56 130 Kč bude věnován na nákup Plošiny k automobilu FORD Transit, která usnadní převoz klientů našeho domova upoutaných na vozík. Celkové náklady projektu činí 182 850 Kč. Věříme, že se nám podaří sehnat i další finanční prostředky pro tento účel. Děkujeme všem, kteří se jakýmkoliv způsobem na tomto projektu podílejí.
Před osmi lety se nám podařilo zakoupit pro seniory, kteří tráví podzim svého života v našem domově, jenž je součástí klášterní budovy, devítimístný FORD Tranzit s úpravou pro 2 vozíky. Přesun vozíčkářů do auta je však pro obsluhu velmi náročný a nebezpečný - po ližinách. Pro usnadnění přesunu klientů na vozíku do auta chceme zakoupit elektrohydraulickou automatickou plošinu AUTOLIFT a zároveň pomocný schůdek k bočním dveřím pro bezproblémový bezpečný vstup seniorů do auta bočními dveřmi. Auto klienti využívají k převozu na nákupy, k návštěvě lékaře nebo vyjížďkám na kratší výlety na oblíbená místa, k návštěvě svých blízkých apod. Projekt chceme realizovat v roce 2017.
Článek a fotografie na stránkách města
Článek a fotografie v Hutníku
 Vloženo 18. 5. 2017
Textové pole:    ZDE si můžete prohlédnout Velikonoční výzdobu našeho domova a také velikonoční překvapení dětí, které nám přišly popřát
Textové pole:    Slavení Svatého týdne a Velikonoc v našem kostele
Letos se ve slavení Tridua opět objevilo několik novinek. Děkujeme všem, kteří nám pomáhají při jejich realizaci a také všem, kteří se novými věcmi nedají odradit. Věříme, že je to k větší chvále Boží. Zveme Vás k ohlédnutí se za tím, co jsme prožili.
Fotogalerie
 Vloženo 18. 5. 2017
Textové pole:    Koncert Stabat Mater 
V neděli 9. dubna jsme měli příležitost účastnit se koncertu Stabat Mater. Děkujeme s. M. Judytě za odvahu koncert zorganizovat a nacvičit a také všem účinkujícím za jejich umělecký výkon k Boží oslavě. Škoda, že se s Vámi můžeme podělit jen s fotkami, hudbu zatím nezveřejňujeme J. Ale možná se zase nějaký ten koncert připraví.
Fotogalerie
 Vloženo 18. 5. 2017
Textové pole:    Doba postní
se opět neobešla bez duchovní obnovy pro klienty našeho domova a další zájemci. Letos jí vedl O. Henryk OFM.
Fotogalerie
 Vloženo 18. 5. 2017
Textové pole:    Havířovské babky 
Ještě před postní dobou 23. února nás navštívily dámy z Havířova a okolí se svým vystoupením, které se klientům líbilo. Děkujeme Vám za vystoupení, které nám přiblížilo kousek folklóru z Havířova a okolí. 
Fotogalerie
 Vloženo 18. 5. 2017
Textové pole:    Ostatkový bál
Letos jsme ostatkový bál trošku uspíšili – byl už 20. února. Začínal tradičně divadlem, jehož autorka - s. Miriam – je s ostatními sestrami také nacvičila. Poté následovala hudba, tanec, různé hry… mrkněte se, pokud chcete sem.
Fotogalerie
 Vloženo 18. 5. 2017
Textové pole:    Sedmý říjen bude pro nás opět radostným dnem
Naše sestra Magdaléna v tomto dni své první sliby. Jsme Pánu vděčné za její povolání k zasvěcenému životu a prosíme Vás o modlitbu za ni i za další povolání do naší řeholní rodiny. Také Vás srdečně zveme na tuto slavnost, kterou chceme prožít společně s Vámi. Více se dozvíte zde.