Textové pole:    Nabídka žít z Božího Slova na každý den
„Ježíš je Slovo Otce, které bylo darováno lidem, aby odhalilo tvář Boha.“
(Jan Pavel II.)
Pokud hledáte texty, které Vám mohou pomoci žít každodenně z Božího slova na základě liturgických textů, nabízí je například webové stránky brněnské diecéze s biblickým programem vezmiacti.cz nebo plzeňské diecéze „Denní tichá chvíle“.
Textové pole: Elżbietanki Cieszyn
Textové pole: Konvent sester alžbětinek v Jablunkově
Textové pole: Kontakt:
Konvent sester alžbětinek
Bezručova 395
739 91 Jablunkov

Tel.:	+420 558 357 402
	+420 595 534 322
Mobil:	+420 731 625 660
E-mail: alzbetinky@seznam.cz
Textové pole: Ze života - fotogalerie
Textové pole: Hlavní stránka
Textové pole: Historie
Textové pole: Řeholní život
Textové pole: Patronové
Textové pole: Kostel sv. Josefa
Textové pole: Domov pro seniory

Na tvorbě stránek se podílí: s. M. Imelda, s. M. Anežka a s. M. Vojtěcha | Stránky vytvořeny: 13. 5. 2007 | Poslední aktualizace: 24. 10. 2016

Odkazy:

Textové pole: Alžbětinky Brno
Textové pole: Alžbětinky Praha
Textové pole: <<  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 11 >>
Textové pole: Milí přátelé!
Vítáme Vás na našich stránkách,
kde Vám chceme přiblížit náš způsob života, historii a naši činnost.
Na této adrese se na nás můžete obrátit se svými dotazy, připomínkami
nebo pokud potřebujete modlitební pomoc, chcete se s námi sdílet apod.

Textové pole: Konvent sester alžbětinek v Jablunkově
Textové pole: Alžbetínky Bratislava
Textové pole:    Posezení po nedělní mši svaté
Mladí z naší farnosti Vás srdečně zvou po každé nedělní mši svaté v 9:00 na společné posezení a sdílení u kávy a nějaké té dobroty v prostorách společenské místnosti „Kána“ (směr k lurdské jeskyni z nádvoří kláštera).
Textové pole: Konvent sester alžbětinek v Jablunkově
Textové pole: Farnost Jablunkov
Textové pole: Franciszkanie Cieszyn
Textové pole: Ministranti
Textové pole: Schola
Textové pole: Společenství Zacheus
Textové pole:    Společenství Zacheus
Podporujeme a poskytujeme zázemí pro společenství a školu nové evangelizace s názvem „Zacheus“. Do tohoto společenství můžete patřit i vy, není omezeno věkem. Pokud jste se setkání ještě nezúčastnili, můžete přijít a zjistit, zda to není právě něco pro Vás. Působení tohoto společenství požehnal také Otec biskup František Václav Lobkowicz. O společenství, kdy se schází a jaké akce pořádá se můžete dovědět na jejich webových stránkách: 
http://jablunkov.zacheus.eu/
Textové pole:    Mše sv. ke cti Čtrnácti blahoslavených pražských mučedníků jsou obvykle každý 15. den v měsíci
Od června 2014 máme v našem klášteře, jak si jistě mnozí vzpomínáte, ostatky čtrnácti pražských františkánských mučedníků, kteří byli v roce 2013 blahořečení. 
Obvykle každý 15. den v měsíci je v našem klášterním kostele mše svatá, při které si můžete vyprosit potřebné milosti a dary na jejich přímluvu. Po celý měsíc můžete přinášet své úmysly napsané na lístku do zákristie nebo je nadiktovat sestřičce, která tam slouží. Úmysly, za které bude mše sv. obětována, budou čteny také při přímluvách a zapisovány do knihy k tomu určené. 
K jejich svatořečení je totiž potřeba, aby se na jejich přímluvu stal zázrak – a možná je to právě někdo z nás nebo našich blízkých, komu mohou tito svatí přímluvci pomoci. 
Otcové františkáni nám také prozradili, že na přímluvu blahoslavených mučedníků si již několik bezdětných manželů vyprosilo potomstvo, možná proto, že spolu s františkánskými mučedníky bylo zavražděno také několik opuštěných dětí, o které se starali. 
Po mši svaté je krátká pobožnost s možností uctění ostatků blahoslavených mučedníků.
Blahoslavení pražští mučedníci, orodujte za nás.
Textové pole:    Svatý rok Božího milosrdenství v našem kostele
Každé úterý Vás všechny srdečně zveme k účasti na pobožnosti k Božímu milosrdenství. Od 17 hodin je Adorace Nejsvětější Svátosti s příležitostí ke sv. zpovědi, v 17:15 se modlíme růženec, v 17:45 novénu a korunku k Božímu milosrdenství a po svátostném požehnání je v 18 hodin mše sv. s nešporami a promluvou.
Textové pole:    Pouť do Fatimy a Santiaga de Compostela
Srdečně Vás zveme v jubilejním roce zjevení Panny Marie na pouť do Fatimy a Santiago de Compostela, kterou organizujeme z našeho kostela po velikonočních svátcích od 18. do 29. dubna 2017, duchovně ji bude doprovázet O. Symplicjusz-františkán. Je třeba se přihlásit co nejdříve, protože zbývá už jen pár míst. Cena, která zahrnuje dopravu autobusem z Jablunkova do Prahy, letadlem do Portugalska a zpět, autobusovou přepravu po Portugalsku a Španělsku, ubytování s polopenzí na 10 nocí a další výlohy, činí 940 Eur. Bližší informace jsou na plakátku. Přihlášky a další podrobnosti jsou k vyzvednutí v zákristii a je možné se také přihlásit a vyplnit přihlášku přímo v kanceláři našeho kláštera po mši svaté.
Plakátek
Textové pole:    25. výročí otevření Domova sv. Alžběty v Jablunkově
Srdečně Vás všechny zveme na oslavu výročí otevření domova spojenou se dnem otevřených dveří, která se bude konat v neděli 6. listopadu 2016: v 9:00 poděkujeme za všechny milosti při slavnostní mši svaté v klášterním kostele a v 10:00 a 15:00 proběhne prezentace naší činnosti + možnost organizované prohlídky domova nebo klášterního muzea a jarmark výrobků klientů domova.
Těší se na Vás sestry alžbětinky, zaměstnanci a klienti našeho domova.
Plakátek
Textové pole:    Katecheze pro dospělé
Upozorňujeme všechny zájemce, že od pondělí 31. října budou opět pokračovat katecheze pro dospělé, které vede O. Symplucjusz v prostorách kláštera sester alžbětinek odpoledne v 16:30 hod.
Plakátek
[CNW:Counter]