Textové pole:    Nabídka žít z Božího Slova na každý den
„Ježíš je Slovo Otce, které bylo darováno lidem, aby odhalilo tvář Boha.“
(Jan Pavel II.)
Pokud hledáte texty, které Vám mohou pomoci žít každodenně z Božího slova na základě liturgických textů, nabízí je například webové stránky brněnské diecéze s biblickým programem vezmiacti.cz nebo plzeňské diecéze „Denní tichá chvíle“.
Textové pole: Elżbietanki Cieszyn
Textové pole: Kostel sv. Josefa
Textové pole: Kostel sv. Josefa
Textové pole: Řeholní život
Textové pole: Řeholní život
Textové pole: Konvent sester alžbětinek v Jablunkově
Textové pole: Kontakt:
Konvent sester alžbětinek
Bezručova 395
739 91 Jablunkov

Tel.:	+420 558 357 402
	+420 595 534 322
Mobil:	+420 731 625 660
E-mail: alzbetinky@seznam.cz
Textové pole: Patronové
Textové pole: Hlavní stránka
Textové pole: Domov pro seniory
Textové pole: Historie
Textové pole:    Mše sv. ke cti Čtrnácti blahoslavených pražských mučedníků jsou obvykle každý 15. den v měsíci
Od června 2014 máme v našem klášteře, jak si jistě mnozí vzpomínáte, ostatky čtrnácti pražských františkánských mučedníků, kteří byli v roce 2013 blahořečení. 
Obvykle každý 15. den v měsíci je v našem klášterním kostele mše svatá, při které si můžete vyprosit potřebné milosti a dary na jejich přímluvu. Po celý měsíc můžete přinášet své úmysly napsané na lístku do zákristie nebo je nadiktovat sestřičce, která tam slouží. Úmysly, za které bude mše sv. obětována, budou čteny také při přímluvách a zapisovány do knihy k tomu určené. 
K jejich svatořečení je totiž potřeba, aby se na jejich přímluvu stal zázrak – a možná je to právě někdo z nás nebo našich blízkých, komu mohou tito svatí přímluvci pomoci. 
Otcové františkáni nám také prozradili, že na přímluvu blahoslavených mučedníků si již několik bezdětných manželů vyprosilo potomstvo, možná proto, že spolu s františkánskými mučedníky bylo zavražděno také několik opuštěných dětí, o které se starali. 
Po mši svaté je krátká pobožnost s možností uctění ostatků blahoslavených mučedníků.
Blahoslavení pražští mučedníci, orodujte za nás.
Mše sv. v roce 2018

Na tvorbě stránek se podílí: s. M. Imelda, s. M. Anežka a s. M. Vojtěcha | Stránky vytvořeny: 13. 5. 2007 | Poslední aktualizace: 12. 5. 2018

Textové pole: Odkazy:
Textové pole: Alžbětinky Brno
Textové pole: Alžbětinky Praha
Textové pole: <<  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 11 >>
Textové pole: Milí přátelé!
Vítáme Vás na našich stránkách,
kde Vám chceme přiblížit náš způsob života, historii a naši činnost.
Na této adrese se na nás můžete obrátit se svými dotazy, připomínkami
nebo pokud potřebujete modlitební pomoc, chcete se s námi sdílet apod.

Textové pole: Konvent sester alžbětinek v Jablunkově
Textové pole: Alžbetínky Bratislava
Textové pole:    Posezení po nedělní mši svaté
Mladí z naší farnosti Vás srdečně zvou po každé nedělní mši svaté v 9:00 na společné posezení a sdílení u kávy a nějaké té dobroty v prostorách společenské místnosti „Kána“ (směr k lurdské jeskyni z nádvoří kláštera).
Textové pole: Konvent sester alžbětinek v Jablunkově
Textové pole: Farnost Jablunkov
Textové pole: Franciszkanie Cieszyn
Textové pole: Ministranti
Textové pole: Schola
Textové pole: Společenství Zacheus
Textové pole:    Společenství Zacheus
Podporujeme a poskytujeme zázemí pro společenství a školu nové evangelizace s názvem „Zacheus“. Do tohoto společenství můžete patřit i vy, není omezeno věkem. Pokud jste se setkání ještě nezúčastnili, můžete přijít a zjistit, zda to není právě něco pro Vás. Působení tohoto společenství požehnal také Otec biskup František Václav Lobkowicz. O společenství, kdy se schází a jaké akce pořádá se můžete dovědět na jejich webových stránkách: 
http://jablunkov.zacheus.eu/

Brožůrka ke stažení:

V proměnách času -               25 let Domova sv. Alžběty v Jablunkově

Textové pole:    Ochrana nenarozených dětí a pomoc těm, kteří nový život zmařili
Blíží se 25. březen, který je Českou biskupskou konferencí vyhlášen jako „Den modliteb za úctu k počatému životu a za nenarozené děti“. Tento den obvykle (letos je slavnost přeložena na 9. 4.) slavíme Slavnost Zvěstování Páně, kdy Panna Maria řekla ANO životu Božího Syna ve svém lůně. Rozhodli jsme se viditelněji připojit k modlitbám za nenarozené. Mnozí z vás se jistě už setkali s modlitbou duchovní adopce tzn., že adoptujete v modlitbě jedno počaté dítě ohrožené potratem a modlíte se za něj desátek růžence a modlitbu po dobu 9 měsíců a prosíte za jeho rodiče, aby mu dovolili žít.	
Více
Modleme se za ženy, které podstoupily potrat, za jejich rodiny i za lékaře, kteří provádějí potraty a za všechny zdravotníky, za ženy, které se rozhodují jít na potrat, aby se rozhodly pro život. Náš Konvent sester alžbětinek v Jablunkově je zasvěcen Dítěti Ježíš, každého 25. v měsíci se při společné modlitbě se sestrami modlíme Korunku k Dítěti Ježíš. Chceme pozvat k modlitbě korunky na úmysl nenarozených také vás, budeme se ji modlit od dubna každého 25. po ranní mši svaté, která bude vždy obětována za ochranu nenarozených a jejich matky, i lékaře a o obrácení pro všechny, kteří se jakkoliv podílejí na zlu potratu. První mše svatá za nenarozené bude sloužena 9. 4. v den, na který je letos přeložena Slavnost Zvěstování Páně, a potom již pravidelně každý měsíc 25. Modleme se společně na úmysl nenarozených a často se obracejme k Bohu prostřednictvím Panny Marie, která je Ochránkyní nenarozených.
Textové pole:    Pouť do Fatimy
Přečíst si jak dopadla pouť do Fatimy, další zprávy a novinky, nebo také prohlédnout fotky můžete na této stránce.	
Aktualizováno 20. 12. 2017
Textové pole:    Postní doba a dvě svědectví z našeho domova
Přijetím popelce začala naše letošní příprava na Velikonoce. Jistě každý z nás si dal nějaké předsevzetí. Je to čas, kdy se máme intenzivněji setkat s Bohem a podívat se na to, co pro nás udělal, setkat se s Jeho pohledem, s Jeho ranami, podívat se Jeho očima na náš život. Skutečně žiji s vědomím, že Bůh se pro mě stal člověkem, pro mě žil, umíral a zemřel za mě? Slova půst, almužna a modlitba ve spojení s Božím činem lásky už nezní tak stroze a přísně…
Druhou postní neděli měl o. Jan Bosco postní kázání při pobožnosti „Gorzkie Żale“ ve znamení paměti na poslední hodinu našeho života na této zemi, také Pán Ježíš prožíval na kříži agónii a zůstane s námi i v té naší, proto přikládám dva pěkné a skutečné příběhy spojené s umíráním v našem domově. šťastná. 	Více
Textové pole: Katecheze pro dospělé
Textové pole: Ze života - fotogalerie
Textové pole: Hlavní stránka
Textové pole: Patronové
Textové pole: Domov pro seniory
Textové pole:    Tři Králové
I letos se u nás koledování událo celkem třikrát, nejprve u sester, pak s dětmi u příležitosti Tříkrálové sbírky vyhlášené Charitou a pak také ve ztvárnění sester a o. Henryka. Naši obyvatelé všechny tříkrálové návštěvy s radostí vítali a byli štědří. Také zůstala ještě pár dní sváteční vůně kadidla. Kéž písmena C+M+B, jimiž byly označeny dveře našich pokojů: „Christus Mansionem Benedicat! Kristus ať žehná tomuto domu!“ zůstanou napsaná na dveřích srdce každého z nás.
Fotogalerie
 Vloženo 15. 3. 2018
Textové pole:    Realizované projekty v r. 2017
Před devíti lety se nám s přispěním Moravskoslezského kraje podařilo zakoupit pro seniory, kteří tráví podzim svého života v našem domově, devítimístný FORD Tranzit s úpravou pro 2 vozíky. Auto klienti využívají k převozu na nákupy, k návštěvě lékaře nebo vyjížďkám na kratší výlety na oblíbená místa, k návštěvě svých blízkých apod. Přesun vozíčkářů do auta byl však pro obsluhu velmi náročný, protože vozík s klientem bylo třeba vytlačit do auta po ližinách. Celý článek
Textové pole:    Divadlo Popelka
Letošní ostatkový bál byl skutečně bálem, přišla k nám opravdová Popelka a došlo i na zkoušení střevíčků. Opět jsme spojili divadlo s ponaučením, které se nám hodí do života, že totiž máme být odvážní a laskaví. „Odvaha a laskavost,“ říkala Popelka, „nemyslíte, že to jsou ctnosti hodné krále?“ Na konci divadelního představení byl také tanec našich klientek se šátky. Jak to všechno vypadalo, můžete shlédnout na fotografiích.
 Vloženo 15. 3. 2018
Výsledek obrázku pro duchovní adopceTextové pole: Plakátek ke stažení